Fijn als u na uw echtscheiding een nieuwe (huwelijks)partner heeft gevonden. Maar let op eventuele ongewenste gevolgen bij uw overlijden indien u nog een oud testament heeft.

Echtscheidingstestament
Vaak wordt na een echtscheiding een zogeheten ‘echtscheidingstestament’ opgesteld, waarbij de (minderjarige) kinderen als enig erfgenamen worden benoemd. Het testament wordt verder vaak zodanig ingericht dat er na overlijden géén cent naar de ex-partner gaat.

Als u uw geluk weer hervindt bij een nieuwe partner en trouwt of gaat samenwonen zult u misschien niet denken aan uw oude testament en of dit testament nog voldoet aan uw wensen en uw nieuwe situatie.

Op grond van het wettelijk erfrecht (dus bij overlijden zonder testament) zijn uw kinderen én uw huwelijkspartner uw erfgenamen. Alle bezittingen en schulden gaan dan over op uw echtgeno(o)t(e) en krijgen de kinderen een vordering op uw huwelijkspartner. Zo’n vordering en ook de eventuele rente hoeft pas te worden betaald als uw huwelijkspartner overlijdt, failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt.

Als u een testament heeft, wijkt u daarmee af van het hiervoor beschreven wettelijk erfrecht.
Uw oude testament blijft zijn werking houden. Ook als uw situatie verandert. U kunt uw oude testament alleen wijzigen door het maken van een nieuw testament of het herroepen van uw testament.

In een soortgelijk geval heeft iemand een testament gemaakt kort na zijn echtscheiding, omdat hij wilde voorkomen dat bij zijn overlijden zijn ex-partner zeggenschap over zijn vermogen zou krijgen. De Rechtbank gaat er van uit dat erflater er toen bewust voor gekozen heeft om zijn kinderen tot zijn erfgenamen te benoemen. De Rechtbank besliste dat er daarom niet zonder meer kon worden aangenomen dat het uitsluitend de bedoeling van de erflater was om te voorkomen dat bij zijn overlijden zijn ex-partner op enige manier zeggenschap over zijn vermogen zou krijgen en niet – ook – om ervoor te zorgen dat zijn kinderen van hem zouden erven.

Met andere woorden: op basis van de beschikbare gegevens kon niet uitgesloten worden dat erflater met zijn testament een wettelijke verdeling in de toekomst – ten gunste van een eventuele toekomstige partner en ten nadele van zijn kinderen – juist heeft willen voorkomen.

Er kon dus niet worden vastgesteld of op het moment waarop erflater zijn testament opmaakte, het niet zijn uitdrukkelijke bedoeling was zijn kinderen te laten erven. Dit betekent dat de beschikkingen in het testament niet aan belang hebben verloren op het moment dat erflater en zijn nieuwe partner een huwelijk aangingen.

Ook heeft de Rechtbank opgemerkt dat dat het voor de achterblijvende echtgenoot wrang was om een deel van de erfenis van de ouders die in de algehele gemeenschap van goederen was gevallen, te moeten afstaan aan de stiefkinderen.

Kortom, het is verstandig om af en toe het stof van uw testament te vegen en te lezen of de inhoud nog naar wens is. Zijn er onduidelijkheden, schroom dan niet om een afspraak bij uw notaris te maken voor advies.

Wilt u hier meer informatie over of heeft u behoefte aan een gratis vrijblijvend informatief gesprek? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl