HartVoorBurkina

Commissaris van de Koning Overijssel: “Coalitieakkoord biedt veel kansen voor Oost-Nederland”

Foto van auteur

Ingezonden bericht Woordvoerder Commissaris van de Koning – Provincie Overijssel

Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU biedt veel kansen voor Oost-Nederland. “Daar zijn we echt content mee”, aldus Commissarissen van de Koning John Berends van Gelderland en Andries Heidema van Overijssel. Beide Commissarissen nodigen het nieuwe kabinet uit de kansen bij de uitwerking van het coalitieakkoord te verzilveren.

Berends en Heidema zijn vooral blij met een voortvarende aanpak op twee urgente dossiers: woningbouw en stikstof. De beide provincies constateren met tevredenheid dat de regering vaart wil maken met de woningbouw. Gelderland en Overijssel hebben de ruimte en plannen om 150.000 huizen te bouwen. Bij die woningbouw hoort ook een goede bereikbaarheid. De regering wil een stevige regie op het ruimtelijk beleid. De provincies willen en kunnen daar een goede bijdrage aan leveren.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
Bij de aanpak van stikstof juichen beide provincies de gekozen gebiedsgerichte aanpak toe. Zo wordt naast herstel van stikstofgevoelige natuur, gewerkt aan doelen op het gebied van waterkwaliteit, bodemdaling, biodiversiteit en een leefbaar buitengebied. Deze aanpak schept duidelijkheid voor alle betrokkenen, zoals agrarische ondernemers. Deze ondernemers in Oost- Nederland zijn cruciaal voor de leefbaarheid, werkgelegenheid, de economie en de toekomst. Bovendien zijn agrariërs onmisbaar voor de productie van gezond en betaalbaar voedsel en het onderhoud van het landschap. De provincies trekken graag samen met het Rijk op bij het verder vormgeven van deze aanpak.

Bereikbaarheid Oost-Nederland
“De positie van Oost-Nederland is cruciaal bij het oplossen van grote opgaven”, benadrukken beide commissarissen. Zo heeft Oost-Nederland én de ruimte én een strategisch ligging ten opzichte van belangrijke economische regio’s in Europa. Ook is er veel innovatieve kennis en technologie in huis en in ontwikkeling. Om die potentie goed te benutten is wel een betere bereikbaarheid nodig. Beide provincies wijzen het kabinet daarom nogmaals op het belang van de aanleg van de Regio-Expres, een snellere treinverbinding tussen de Randstad en de Achterhoek. In Oost-Nederland zijn daarnaast forse investeringen nodig in de grensoverschrijdende spoorverbindingen Zwolle-Twente-Münster en in de A12-spoorcorridor (Utrecht-Arnhem-/Rijn-/Ruhrgebied). Over beide spoorlijnen wordt nu in het coalitieakkoord niet gesproken.

Concrete plannen voor Regio Deals
De provincies juichen verder toe dat het kabinet doorgaat met de Regio Deals: beide provincies hebben hiervoor al investeringsvoorstellen uitgewerkt zodat de economische kansen van de regio’s in Oost-Nederland flink versterkt kunnen worden. “Wij staan klaar met concrete voorstellen en hopen hierover snel het gesprek met de nieuwe bewindspersonen te voeren”, aldus Berends en Heidema. “Investeren in Oost-Nederland loont! Want met hulp van onze partners en beschikbare EU-fondsen streven we naar een verdubbeling van elke euro die het Rijk in onze regio steekt. We nodigen de nieuwe bewindslieden van harte uit voor een bezoek en met eigen ogen te zien hoe groot ‘de kracht van Oost’ is.”


Komt je dit bekend voor?

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: