Regio

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen de onderlinge samenwerking op het gebied van het bestrijden van muskus- en beverratten. Hier voor ondertekenden zij de ‘Samenwerkingsovereenkomst muskus- en beverrattenbestrijding waterschappen Drenthe, Groningen en Overijssel’. De vorige overeenkomst liep in 2022 af. De nieuwe periode loopt ……(LEES MEER).

Regio

CO-vergiftiging: Ventileer – Controleer – Alarmeer

Elk jaar vallen er gewonden en doden door een CO-vergiftiging. De symptomen lijken erg op een griepje en worden daardoor vaak te laat herkend. Hoge gasprijzen en het minder ventileren in huis lijken belangrijke medeveroorzakers van een vergiftiging. Met name in het stookseizoen vragen we aandacht voor het ophangen van ……(LEES MEER).

Nieuws

Drie vragen aan waterkeringbeheerder Wijnand: “Zoeken naar de balans met bevers”

Wijnand is waterkeringbeheerder en nauw betrokken bij alles wat met dijken te maken heeft. “De dijken beschermen ons, wij beschermen de dijken”, is het motto van hem en zijn collega’s. De dijken moeten in goede conditie zijn én blijven. Schades kunnen we niet gebruiken. Een bijzondere speler in het veld ……(LEES MEER).

Nieuws

Opnieuw minder muskus- en beverratten in 2022

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9% minder muskusratten dan in 2021. De vangsten daalden in totaal van 7.591 muskusratten in 2021 naar 6.950 in 2022. Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: tien jaar geleden vingen ……(LEES MEER).