Compensatie eigen risico (Cer) vervalt in 2014

 

Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen konden zij daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (99 euro in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen
Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. In plaats van een ongerichte automatische tegemoetkoming wil de gemeente Kampen een omslag maken naar maatwerk, toegesneden op de persoonlijke situatie van een inwoner zodat we de juiste ondersteuning kunnen blijven geven aan diegenen die dat nodig hebben. De gemeente Kampen werkt aan een nieuwe regeling om haar inwoners met extra kosten als gevolg van hun ziekte of beperking te ondersteunen. Hoe deze regeling er precies uitziet is nog niet bekend.

beursje

Brief van het CAK
Inwoners van de gemeente Kampen die in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico kregen, ontvangen halverwege juli een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Mensen die denken in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, kunnen deze antwoordkaart terugsturen naar het CAK. De gemeente krijgt dan in het najaar de gegevens van het CAK en stuurt informatie over de nieuwe regeling zodra deze bekend is en de gegevens binnen zijn. Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat inwoners een vervangende uitkering ontvangen. Dat hangt af van de persoonlijke situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling. Mensen die de antwoordkaart niet terugsturen, kunnen altijd later nog de regeling aanvragen als zij tot de doelgroep behoren.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen inwoners nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 bekendgemaakt. Mensen die de antwoordkaart hebben teruggestuurd, ontvangen deze informatie eind 2014 per post.

Meer brieven verwacht
Inwoners van de gemeente Kampen zullen de komende tijd vaker brieven ontvangen over en naar aanleiding van de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit het Rijk en andere organisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Helaas is dit nodig om te kunnen regelen dat de nieuwe taken kunnen worden overgedragen aan gemeenten. Als gemeente proberen we hier zo goed mogelijk op in te spelen en onze inwoners hierover te informeren. Tegelijk hopen we dat er begrip is voor deze situatie en dat we als gemeente de tijd en de ruimte krijgen om invulling te geven aan het nieuwe beleid.

Kijk op www.kampen.nl/kamper kracht (onder Awbz) voor de meest gestelde vragen over Cer.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*