CU: “Terugdraaien verlaging van de Individuele Inkomenstoeslag”

Ingezonden door Politieke Partij ChristenUnie Kampen

In 2020 heeft binnen het armoedebeleid een zorgvuldige evaluatie plaatsgevonden met organisaties en inwoners die zich inzetten om armoede te bestrijden. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er in het armoedebeleid door de gemeenteraad wijzigingen vastgesteld voor armoederegelingen, kindregelingen, en bijzondere bijstand. Doel van deze wijzigingen was om regelingen beter te laten aansluiten op wat inwoners nodig hebben, juist door per individuele situatie nog beter maatwerk toe te kunnen passen.

Bij de bespreking van deze wijzigingen heeft de ChristenUnie steeds geprobeerd om zich te laten leiden door de Bijbel waarin de opdracht is gegeven om te zien naar de kwetsbaren in de samenleving. Juist daarom bleven we moeite houden met een van de wijzigingen binnen het armoedebeleid, namelijk de verlaging van de Individuele Inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag die inwoners kunnen ontvangen als zij in ieder geval drie jaar een inkomen (uitkering of werk) tot iets boven de geldende bijstandsnorm hebben gehad. Meerdere keren heeft Martine Wiltjer namens de ChristenUnie gezegd dat we deze maatregel graag terugdraaien. We willen dat mensen met een minimaal inkomen ook in de toekomst een klein beetje meer financiële ruimte houden. We zijn blij dat dit met het vaststellen van de begroting 2022 ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*