D66: Meer woningen in de stad en dorpen

270

D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja wil dat de gemeente Kampen snel werk gaat maken van modern, innovatief binnenstedelijk bouwen. Hij deed die oproep bij de bespreking van de perspectiefnota, de eerste schets van de gemeentebegroting voor volgend jaar.

Wijnja is blij dat Kampen grote woningbouwplannen heeft. Zo worden in het Reeve-gebied de komende jaren zo’n 3600 woningen gebouwd. ‘Maar willen we ons mooie landschap behouden, dan kunnen we niet doorgaan met nieuwe wijken aanleggen in het weiland.
Binnenstedelijk bouwen kan een oplossing zijn, maar dat is nu beperkt tot het vinden van ongebruikte stukjes in de bebouwde kom. En dat leidt te snel tot volbouwen van alles wat groen is.’
De D66-fractie ziet dat liever anders: ‘Niet elk leeg grasveldje volbouwen, maar bestaande bebouwing herontwikkelen, woningen splitsen of gebouwen voorzien van een extra laag.’ Wethouder Van der Sluis kon zich wel vinden in de oproep en zei toe ermee aan de slag te gaan.

Volgens Wijnja zien velen binnenstedelijk bouwen als ingewikkeld en duur en dan wordt vaak weer snel gekozen om in het groene weiland te bouwen.
‘Dat is jammer want binnenstedelijk bouwen kent juist vele voordelen. De voorzieningen zijn er vaak al: wegen, elektriciteit, winkels en scholen, of openbaar vervoer. Die hoef je dus niet nieuw aan te leggen en dat scheelt veel geld en gedoe. En daarnaast zijn er veel mensen, jong en oud, die op zoek zijn naar een woning in de levendigheid en dichtbij voorzieningen.’