De Portierswoning van Berk “Loop, of sloop?”

 

Enkele weken geleden werden we (n.a.v. foto’s die onze fotograaf had gemaakt voor het item “Kamper schandvlekken”) benaderd met de vraag of wij meer informatie konden verschaffen over de voormalige “portierswoning van Berk” aan de Noordweg nr 7.
Vriend en vijand zijn het over dit pand wel eens. Van de eens zo statige portierswoning was tot voor kort niet veel meer over dan een afgedankt bouwval, kortom… de zoveelste Kamper schandvlek dus!

In november 2012 was er nog hoop op een mogelijke ‘woon-werkfunctie’ voor het gebouwtje, dat te realiseren zou zijn door het aanbouwen van een kantoorruimte. Echter tot op de dag van vandaag is nog niet echt duidelijk wat eigenaar Mateboer Groep B.V. wil met de voormalig portierswoning.
De redactie van Kampenonline is er nog maar eens ingedoken en heeft contact gehad met diverse kenners en specialisten op het gebied van buitenmuren, verbouwingen en oude panden. Ook hebben we een Kamper monumentenspecialist gevraagd het pand nog eens nader onder de loep te nemen en zijn visie te geven. Uiteraard hebben we ook contact gezocht met de eigenaar van het betreffende pand, de firma Mateboer uit Kampen.

Dat meningen kunnen verschillen, zo blijkt maar weer eens uit reacties van de volgende specialisten. 

De buitenmuren specialist:

“Het betreft hier een gemeentelijk monument. Ik kan niet begrijpen dat er iemand is geweest die opdracht heeft gegeven om dit pand te stralen (d.m.v. zand en water). De meningen zijn hier misschien over verdeeld maar deze woning was verweerd door weersinvloeden, uitlaatgassen etc. Intussen is deze woning volgens mij te koop en is het zo dat er nu een knalgeel, nog steeds leeg, gemeentelijk monument staat.Verstandiger was geweest een koper te zoeken en dan, mogelijk samen met de mensen van ‘monumentwacht’ en gemeente, kijken wat er in deze woning gerealiseerd kan worden. Wellicht was er een bestemming gevonden voor deze woning en was gevelreiniging helemaal niet noodzakelijk! Nu is deze gevel gereinigd en de verweerde gevels, voorzien van een zogenaamde patina laag, krijg je nooit meer terug. Mijns inziens hoorde dat bij het pand. Misschien heeft de huidige eigenaar gedacht dat een mooie gele gevel sneller tot verkoop zou leiden, maar dit zal bij liefhebbers van monumenten absoluut niet het geval zijn. Een echte liefhebber zal hier juist hard bij weg lopen.” Tot zover de reactie van de “Buitenmuren specialist”

De monumentenkenner:

“Het pandje Noordweg 7 is een voor Kampen uniek pand, dat oorspronkelijk is gebouwd als portierswoning op het grote Berk fabrieksterrein. Er zijn in Kampen geen andere voorbeelden van woningen als deze gebouwd. Het pand is in 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

De gele kleur baksteen is de originele kleur van het pand. De ‘buitenmurenspecialist’ is van mening dat door het stralen van de gevel het karakter van het pand verloren is gegaan. Ik heb foto’s van voor en van na het stralen en persoonlijk vind ik het een hele verbetering. Het pand was voor het stralen gewoonweg smerig te noemen.

Wat ik wel verwonderlijk vind ik is dat het bij het stralen is gebleven. Het pand staat nu waarschijnlijk al meer dan 13 jaar leeg (Berk sloot de deuren in 2000?) en sinds die tijd lijkt er, op het stralen van de gevel na, niets aan het pand te zijn gedaan. Inmiddels begint het houtwerk langzaam te vergaan door achterstand in schilderwerk en zit er op tenminste één plek een gat in het dak, waardoor verval sneller zal gaan. Hierdoor zullen ook de onderhoud/renovatiekosten sterk oplopen.
Er gaan geruchten dat eigenaar Mateboer een deal met de gemeente Kampen heeft gesloten en de woning gerenoveerd zal zijn voordat de laatste woontoren is gebouwd. Met de huidige achterstand in de bouw van de torens kan het voor dit pand dus nog wel eens lang kunnen duren en kan de situatie zelfs stevig verslechteren.

Het is voor mij moeilijk te vatten dat, in economisch slechte tijden, waarbij bouwbedrijven mensen naar huis sturen wegens gebrek aan werk/opdrachten, dit bouwbedrijf meerdere panden in bezit heeft die moeten worden gerenoveerd, zoals Berk, Bovenhavenstraat etc. Het is voor dit bedrijf een manier om zijn mensen aan het werk te houden en de betreffende panden weer toonbaar en verkoopbaar te maken.

Wanneer deze portierswoning netjes is opgeknapt en desnoods casco wordt opgeleverd, zal deze naar mijn verwachting eenvoudig te verkopen zijn. Het is een fraai pand, met een mooie geschiedenis op een zeer fraaie locatie. Wie wil daar nou niet wonen? “

Groen licht

In November 2012 werd bekend dat burgemeester en wethouders in principe hun medewerking willen verlenen als er naast de portierswoning een kantoorruimte gebouwd wordt

De eigenaar  Firma Mateboer

Navraag leert dat de firma Mateboer al 15 jaar eigenaar is. Waarom heeft men eigenlijk opdracht gegeven tot het stralen van de woning? Volgens Roland de Wit, commercieel manager van de firma,  omdat er klimop op de gevel zat die schade aanrichtte aan de woning (scheurvorming). Ook zat er een vieze, bruine aanslag op de steen, waardoor het pand er niet mooier op werd.  ‘De aanslag zorgde ook voor aantasting van het voegwerk, dat  poreus werd.  Bijkomend voordeel  van het stralen is, dat de oorspronkelijke kleur is terug gekomen’.
Ook is er volgens De Wit onderzocht wat de gevolgen van het stralen zouden zijn op de steensoort. ‘Het stralen is door een gespecialiseerd Kampens bedrijf gebeurd. Er is gekozen voor een druk en korrelgrootte waarbij de steensoort het minst aangetast wordt. Uiteraard is eerst een proefvlak behandeld. Hieruit bleek dat het hele pand op een verantwoorde manier gestraald kon worden’.

Plannen

Maar…waarom duurt het zo lang voordat er iets met dit monumentale pand gebeurt? Tot 2011 is de woning in gebruik geweest als woning, bouwkeet en vergaderruimte tijdens de werkzaamheden op het Berkterrein. Sindsdien zijn er diverse plannen geweest die volgens Mateboer om verschillende redenen niet konden doorgaan. “Het ging dan bijvoorbeeld om economische redenen en om onzekerheid over de duur van een wijziging in de bestemmingsplanprocedure.”
Op de vraag of het pand uitgebreid wordt, zoals in november 2013 is geopperd om het pand een woon-werkfunctie te geven,  is Mateboer duidelijk: “Pas als er belangstelling is voor het pand en er concrete plannen zijn om het pand te verbouwen, gaan we de benodigde vergunningen aanvragen. Het is niet zinvol om het gebouw nu al gereed te maken voor een woon-werkfunctie. Wellicht komt er een potentiële koper of huurder die alleen geïnteresseerd is in de woonfunctie. Dan zou al het werk voor niks geweest zijn.


G0013214
Volgens de heer De Wit is de firma Mateboer altijd bereid om te praten met serieuze kandidaten voor huur of verkoop. De prijs is afhankelijk van de staat waarin de woning gehuurd of gekocht zal worden. Over een eventuele verbouwing door Mateboer valt op voorhand geen uitspraak te doen. Vooral in Brunnepe heerst de angst dat het eens zo statige pand met de grond gelijk gemaakt zal worden….!

Kan Mateboer de garantie geven dat het pand behouden blijft, en dus niet gesloopt wordt..? “Het pand wordt in ieder geval niet door ons gesloopt, want het staat op de monumentenlijst en de gemeente zal dus nooit een sloopvergunning afgeven.”

Onze redactie heeft vernomen dat er het afgelopen jaar iemand was die serieus interesse had in het pand. Dit is voor zover wij weten op niks uitgelopen vanwege de problemen met de “woon-werk bestemming”. Betekent dit dat de gemeente toch niet staat te trappelen om een omgevingsvergunning af te geven? Volgens de heer De Wit past niet elk bedrijf binnen de functie die het nu heeft of die de gemeente voor ogen heeft. Elke functie heeft ook weer te maken met andere normen zoals bijvoorbeeld de parkeernorm. Een winkelfunctie heeft een andere parkeernorm dan een horecafunctie of een kantoorfunctie.

G0013266

Dit pand, alsmede de panden aan de Bovenhavenstraat die in handen van Mateboer zijn, verpauperen met de dag. Op de vraag hoe Mateboer denkt dat het bijdraagt aan de goede naam van het bedrijf wanneer deze panden verder blijven verloederen antwoordt men het volgende: Bovenhavenstraat nummer 8 en 14 zijn niet in eigendom van Mateboer. Het pand aan de Bovenhavenstraat nummer 12 is nog niet officieel aan ons overgedragen.” (Zie aanvulling onder dit artikel)

Is Mateboer het dan met ons eens dat het zijn imago fors kan oppoetsen wanneer de Berk-portierswoning EN de Bovenhavenstraat panden worden opgeknapt?  De heer De Wit: “Uiteraard zou het voor het stadsbeeld beter zijn wanneer de beide panden gerenoveerd zouden worden. Renovatie in dit stadium vormt echter een financieel risico dat wij niet zomaar kunnen aangaan. We hebben het dan over enkele tonnen investering, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Een dergelijke bedrijfsvoering is niet bepaald duurzaam. Zoals eerder aangegeven zou een renovatie op onze manier heel goed niet de keuze van een eventuele belangstellende kunnen zijn. Wij renoveren dan ook liever in samenspraak met de uiteindelijke gebruiker.

Het opknappen van deze panden levert, volgens sommigen,  Mateboer meer goodwill op dan dat het kost om de panden in een nette staat te krijgen voor verkoop/verhuur. “Met alleen goodwill kun je geen bedrijf continueren. Deze “sommigen” zouden volgens De Wit kunnen helpen door een koper of een huurder aan te dragen. Dan komen we er vast uit om het pand binnen afzienbare tijd te renoveren…..”

__________________________________________________________________________________________________________________________

Naar aanleiding van de vele reacties op dit artikel en over het wel of niet in het bezit hebben van bepaalde panden heeft Mateboer ons vandaag ( 21-05-2014) wat meer duidelijkheid verschaft

“Het Pand Bovenhavenstraat nr 12. is wel ons eigendom, echter zitten er op dit moment krakers in het pand, wat een en ander niet vergemakkelijkt. Daarnaast gelden voor dit pand dezelfde overwegingen als voor de portierswoning van Berk voor wat betreft een eventuele renovatie.”

Voor de duidelijkheid heeft Mateboer het even voor ons opgesomd:

Bovenhavenstraat 8 (hal) Eigenaar – Gemeente Kampen

Bovenhavenstraat 12 (tussenwoning) Eigenaar – Mateboer

Bovenhavenstraat 14 (villa) Eigenaar – Gemeente Kampen

 

Wordt vervolgd….

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*