De Veerweg en ongewenste toezeggingen

DE VEERWEG EN ONGEWENSTE TOEZEGGINGEN

De SGP en D’66 willen opheldering over toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. Volgens de beide partijen staat de gemeenteraad nu buitenspel. Zij willen weten hoe de gemeente Kampen in de toekomst dergelijke toezeggingen en afspraken gaat voorkomen. ‘We moeten ervoor zorgen dat we als raad niet meer buiten spel komen te staan’ vindt Nentjes. VVD en PvdA sluiten zich daarbij aan. Je moet maar durven.

Het is al vaak genoemd: de gemeente moet een betrouwbare overheid zijn. Dat betekent dat in het verleden gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad dus unaniem in met het afgeven van een Verklaring Van Geen Bedenkingen voor de bouw van 10 appartementen aan de Veerweg, op de plek waar nu de zogenaamde “Schepman woningen“ staan.

In de afgelopen periode ontstond er veel reuring bij omwonenden van de Veerweg. Zij vinden dat er op de plek van de ‘Schepmanwoningen’ geen appartementen moeten komen maar vier of vijf grondgebonden woningen. Dit dossier loopt al vele jaren. Daarom werd het tijd dat er een knoop werd doorgehakt. Het stond vorige week als hamerstuk op de agenda van de raad. Met andere woorden: er was bij de partijen geen behoefte meer om in discussie gaan. Niet met de portefeuillehouder, niet met elkaar.

In 2015 sloot het toenmalige college (VVD, CDA, CU en SGP) een overeenkomst met bouwbedrijf Mateboer. In die overeenkomst stond dat er appartementen mochten worden gebouwd. De overeenkomst werd notarieel vastgelegd, compleet met tekeningen. Nu hebben SGP, D’66, VVD en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zij willen opheldering over ongewenste toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. De VVD en SGP, die nu vragen stellen over ongewenste toezeggingen, waren erbij! Zij maakten immers deel uit van het college die de ongewenste toezeggingen deed. Maar goed, de beste verdediging is de aanval, zullen we maar denken.

In de raadsvergadering blies de SGP ook nog eens hoog van de toren. Tijdens een stemverklaring, gaf zij aan verbolgen te zijn over het feit dat wethouder Holtland bij de bewoners had aangegeven dat deze situatie een toezegging was van een vorig college. “Vermelden aan omwonenden dat dit een toezegging was van een vorig college, dat doe je niet,” aldus de SGP. En nu willen de fracties van D66, PvdA, VVD en SGP van het college weten ‘of er meer van dergelijke afspraken zijn’. Ja, die zijn er. We helpen ze er graag even aan herinneren:
Vorig jaar ging het over de nieuwbouw van een kerk in Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden. Een mooie locatie voor woningbouw. De toezegging om een kerk te bouwen op die plek was gestoeld op een toezegging van het college uit 2006. Met de kennis van nu een erg ongewenste toezegging. Een ruime meerderheid in de huidige Kamper gemeenteraad zag het liefst nieuwe woningen verrijzen op het voormalige manegeterrein in IJsselmuiden. Geen kerk met 650 bezoekers. De SGP hoorden we niet over deze ongewenste toezegging. De tegenstand tegen de nieuwe megakerk werd aangevoerd door D’66 en de VVD. En nu willen deze partijen opheldering over ongewenste toezeggingen. Je moet maar durven.

Terug naar de Veerweg: wettelijk gezien kon het college die afspraken destijds maken. Met de kennis van nu waren ook dat ongewenste toezeggingen. Evenals het overige deel van de raad kon GBK nu niets anders dan er maar mee instemmen. Met heel veel tegenzin, dat wel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*