Alzheimer Trefpunt houdt avond over dementie en opname

Op maandag 7 maart  wordt in het Alzheimer Trefpunt in Kampen gesproken over het onderwerp:

Wanneer opname dichterbij komt.

Hoe wordt een besluit genomen om iemand op te laten nemen? Wat komt er kijken bij een opname? Wat is nodig? Wat is mogelijk? Een opname betekent vrijwel altijd dat iemand op een gesloten afdeling komt. Hoe voelt dat voor de dementerende, die opeens merkt dat hij/zij in zijn/haar vrijheid wordt beperkt en dat hij/zij in een nieuwe omgeving terecht is gekomen? En wat betekent het voor de familie?

Op deze vragen zal mw. Anny Legebeke, casemanager dementie bij IJsselheem, ingaan.

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in Woonzorgcentrum ‘De Vijverhof’, Vijverhof 19 in Kampen. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De entree en koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Overige consumpties kosten € 1,- per stuk. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 3325550, of e-mail kampen-zwartehttp://kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nlwaterland@alzheimertrefpunt.nl.