Eerste testweek Stadsbrug rustig verlopen

Komende week worden de testen vervolgd.

Op de website van ‘Kampen Bereikbaar’ staat te lezen dat de eerste testweek bij de Stadsbrug rustig is verlopen. Komende week start een actie gericht op fietsstimulering. Ook wil men meer bekendheid gegeven aan de plannen voor Bolwerk Buitenwacht en het verbeteren van de kwaliteit van de stationsomgeving.

Met tellingen op de diverse wegen, actuele verkeersbeelden, waarnemingen van verkeersregelaars en enquêtes onder gebruikers worden er gegevens verzameld voor de evaluatie van de testen. Op basis van deze gegevens informeren ze medio juli over de eerste indrukken.

Kampen Bereikbaar is een van de speerpunten in het programma Beter Benutten Zwolle Kampen. Een programma dat een gezamenlijk initiatief is van het regionaal bedrijfsleven, Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen werken ze aan een gastvrije en bereikbare regio.
ijsselkade
Voor de stad Kampen is de bereikbaarheid van het knooppunt bij het station een cruciale opgave. Verbetering van de bereikbaarheid van de stad door gedragsmaatregelen voor gebruikers van de Stadsbrug, IJsselkade en omgeving van het Station is hierbij leidend.

Tegelijkertijd wordt de stadsentree op en rondom het station Kampen aantrekkelijker ingericht. Met de testmaatregelen wil Kampen Bereikbaar testen of het mogelijk is om het aantal auto’s in de spitsuren te verlagen (minimaal 100 minder), de doorstroomsnelheid bij de Stadsbrug te verhogen (Kampen-in, 50% sneller) en de Zwolseweg autoluw te maken door slechts een deel van de weg te gebruiken voor autoverkeer.
station-kampen-zwolseweg