Energieplan gemeente voor C02-neutrale organisatie in 2020

College een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.


Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van het energieplan 2017-2020. In het energieplan zijn voorstellen opgenomen voor energiebesparing en structurele veranderingen voor de komende vier jaar.

Het college wil dat de eigen organisatie een voorbeeldfunctie gaat vervullen en in 2020 CO2-neutraal is. Dit kan worden bereikt door te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Hierbij kijkt de gemeente ook of investeringen financieel rendabel zijn, zodat er in de toekomst voldoende geld overblijft om innovatieve duurzaamheidsinvesteringen te doen. De afgelopen periode is al geïnvesteerd in meer duurzame installaties, zoals warmteterugwinning en zonnepanelen. Met deze aanpak wordt een verlaging van CO2-uitstoot gestimuleerd.

“Ik vind het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het wereldwijde energievraagstuk. Duurzaamheid betekent ook ‘volhoudbaar’ en daar hoort ook de financiële component bij.”, aldus wethouder Geert Meijering.

Acties voor energiebesparing
Voor de komende jaren wil het college samen met koplopers in het bedrijfsleven andere ondernemers informeren over de voordelen van duurzame energie. Daarnaast worden bij scholen, particulieren en voor het bedrijfsleven acties uitgevoerd. Met deze acties wordt in kaart gebracht welke investeringen op een duurzame manier bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot en daarbij zorgen voor een lagere energierekening. Zo biedt het college scholen een energiescan aan om het energieverbruik te monitoren, zodat ze meer zicht en grip op de verbruiken hebben. Voor bedrijven wordt een online monitoringstool ter beschikking gesteld, wat ze in staat stelt hun verbruik met branchegenoten te vergelijken.

Met de uitvoering van dit energieplan wordt ook een bijdrage geleverd aan het provinciale programma Nieuwe Energie en het nationale Energieakkoord. Dit is een convenant tussen Rijk, gemeenten, bedrijfsleven en diverse partners met als doel fors in te zetten op energiebesparing en structurele veranderingen.