Gastarbeid in vroegere tijd” door Jan Roerink..

Historische vereniging Jan van Arkel presenteert Fijndoekpoepen en Tödden.

Het “Hoes to Hengel “ was in 1648 heel belangrijk voor ons land, want van daaruit vertrok Adriaan Pauw -raadpensionaris van Holland – met zijn gevolg en nog vele andere edelen naar de stad Münster in Westfalen. Na drie jaar onderhandelen kwam er een eind aan een oorlog van 80 jaar en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een feit.
Enkele maanden later werd in september 1648 in het nabije Osnabrück een eind gemaakt aan de 30-jarige oorlog.

Deze twee vredes hadden grote gevolgen, want de legers werden naar huis gestuurd en op het platteland werd het voor de weggevluchte boeren weer een stuk veiliger. Zij trokken terug naar hun boerderijen en gingen het land weer bewerken. Zij stichtten vaak grote gezinnen, maar op den duur bleek, dat er niet voor iedereen plaats was op de boerderij. Dus trokken de jongelui de wijde wereld in op zoek naar werk. En werk was er wel, met name in de lage landen aan de Noordzee zoals in Holland en Friesland omdat in die gewesten grote welvaart heerste door handel en industrie. Amsterdam, maar ook Dordrecht, Hoorn, Enkhuizen, Staveren (denk aan het Vrouwtje van Stavoren), Franeker, Leeuwarden en Sneek waren welvarend geworden door de handel met de landen rond de Middellandse Zee en de Oostzee. De Zaanstreek was het eerste grote industriegebied ter wereld; hier waren meer dan 650 windmolens in bedrijf die veel lichamelijk werk van de mens overnamen. Toch bleef er genoeg vraag naar arbeiders omdat veel jonge Hollanders en Friezen naar Indië vertrokken.

Veel jongen mensen, met name uit Westfalen, kwamen te voet naar Holland en Friesland om hier te komen werken. In feite waren dat onze eerste gastarbeiders. In de 18e eeuw kwamen deze gastarbeiders in april naar ons land en keerden aan het eind van het jaar weer terug naar hun geboortegrond in West Duitsland. In de loop van de 19e eeuw voelden ze zich in ons land zo thuis, dat ze bleven.

Rob Vermeulen Stichting Historie Grofkeramiek.Maar wat waren dan Fijndoekspoepen en Tödden ? Dat vertelt Jan Roerink u met behulp van dia’s.
Locatie: Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang 20.00 uur. Toegang: leden gratis, niet-leden 2,00 euro.

De presentatie is op dinsdag 14 oktober

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*