GBK: “Bankjes langs het Reevediep komen dichterbij”

In juni maakte GBK op haar Facebookpagina er al melding van: veel volgers hadden al eens aangegeven dat zij bankjes misten langs het Reevediep. Herman Bres en Piet Bergstra (GBK) gingen daarmee aan de slag. Het ‘bankjesduo’ van de Uiterwijkseweg heeft daar ervaring in. Vanuit het Onderdijks sloten Edwin de Wilde en Linda Veerman aan. Arjen Hendriks, voorzitter van de Stichting Kogge Kampen, bood ook zijn medewerking aan.

Gisteravond was een tweede overleg, samen met ambtenaren van de gemeente. Er is inmiddels medewerking toegezegd door het Waterschap en Staatsbosbeheer. Dat is goed nieuws. De groep zou graag zien dat er in het voorjaar 5 banken staan langs het Reevediep. Daar gaan ze voor. Er moeten nog meters gemaakt worden dus wordt het tempo opgeschroefd.

“We gaan eerst de exacte plaats bepalen. Dan kijken wat de kosten per bankje zijn. Tenslotte gaan we op zoek naar sponsoren. Wij hebben er vertrouwen in”, aldus Piet Bergstra.