Gemeente Kampen kiest voor verruiming regels bijzondere bijstand

bijstand

Mede door signalen uit de samenleving heeft het college van de gemeente Kampen besloten om de mogelijkheden voor het toekennen van bijzondere bijstand te verruimen. Hiermee kiest de gemeente Kampen ervoor om binnen de bijzondere bijstand aanvullend beleid te maken.

Vooruitlopend hierop paste het college eerder al andere voorwaarden aan. Wethouder Veldhoen: “De verruiming van de regels maken het ons als gemeente mogelijk om écht maatwerk te bieden en die mensen die het nodig hebben ook daadwerkelijk financieel te ondersteunen. Daarmee willen we bereiken dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen.”

De bijzondere bijstand is er voor mensen met een laag inkomen (op of rond het bijstandsniveau) en is bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die mensen moeten maken, maar niet van hun normale inkomen kunnen betalen; bijvoorbeeld schoonmaakondersteuning. Vaak zijn het kosten die worden gemaakt door medische of sociale omstandigheden.

Verruiming
De verruiming van de richtlijnen is een uitwerking van het door de raad in december 2014 vastgestelde beleid voor werk en inkomen. Het gaat om de volgende aanpassingen:
De gemeente kan nu ook bepaalde medische kosten vergoeden, die niet of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed.
Inwoners met medische kosten die voor eigen rekening blijven omdat ze om legitieme redenen geen gebruik kunnen maken van de collectieve zorgverzekering, kunnen nu bij de gemeente bijstand aanvragen (deze regeling geldt voor een jaar).
De gemeente kan nu ook de kosten vergoeden die gemaakt worden voor het behalen van een startkwalificatie om zo de kans op een baan te vergroten.
Mensen die schoonmaakondersteuning nodig hebben, maar dit niet kunnen betalen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Nieuw is dat een uitvaartverzekering of een uitvaartpolis niet langer worden meegeteld in de vermogenstoets. Bij nieuwe aanvragen is dit maximaal tot € 4.750 per persoon.

Bijzondere bijstand = altijd maatwerk
Bijzondere bijstand is altijd maatwerk; afgestemd op de persoonlijke situatie zoals het inkomen, het eigen vermogen en de gezinssituatie. Ook wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden / eigen kracht. Of inwoners recht hebben op bijzondere bijstand wordt bepaald tijdens een gesprek. Het is nooit een vanzelfsprekendheid en kan per persoon verschillen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*