Gemeente zet stappen in organische gebiedsontwikkeling Bolwerk-Buitenwacht

 

Op 28 oktober 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van het gebiedsatelier dat vijf maanden in het oude stationsgebouw heeft gefunctioneerd. Het college heeft vandaag besloten de vervolgstappen in gang te zetten om van het terrein Bolwerk-Buitenwacht weer een beleefbaar onderdeel te maken van de groene gordel om de binnenstad.

De volgende maatregelen en activiteiten staan op de planning voor 2015 en 2016:

  • Opschonen van het gebied/vergroenen
  • Faciliteren recreatieve ontwikkelingen watersportvereniging
  • Organisatie van streekmarkten en bijeenkomsten
  • Vvoorbereiden definitieve openstelling/invulling stationsgebouw
  • Versterken publieksfunctie gebied
  • Organisatie verhalenfestival
  • Onderzoeken verkeerssituatie/afwaarderen/asfaltvermindering.

Nationaal Landschap IJsseldelta
De hierboven genoemde maatregelen/activiteiten sluiten voor een belangrijk deel aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De provincie Overijssel investeert in dit verband een bedrag van € 150.000. De gemeente Kampen investeert in deze fase € 200.000 in de ontwikkeling van het gebied.

Buitenwacht - zooi
Foto: Kampenonline / Steven Kuipers

De voormalige Buitenwacht
Het college heeft verder besloten om de gemeenteraad een vaststellingsovereenkomst voor te leggen, waarin de beëindiging van erfpachtrecht en huurovereenkomst met de erfpachter van de Buitenwacht geregeld zijn. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onduidelijkheid en komt de weg vrij om het gebied waar de Buitenwacht heeft gestaan op te schonen.

Borging van het proces
Alle maatregelen en activiteiten zijn in het gebiedsatelier ontwikkeld. Om de resultaten te borgen zijn ‘de vrienden van het Bolwerk-Buitenwacht’ opgericht. Deze groep is samengesteld uit deelnemers aan de diverse werksessies. Bij de uitvoering van de activiteiten worden de vrienden van het Bolwerk-Buitenwacht intensief betrokken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*