Golf’ test tijdens oefensluiting hoogwaterbrigade

Oefensluiting met Europese tests door Bølgen voor effectievere communicatie

Op woensdagavond 16 september kijken bezoekers uit Engeland, Noorwegen, Zweden en Nederland mee tijdens de jaarlijkse oefensluiting van waterkering Kampen-Midden. Tijdens de oefening van de Hoogwaterbrigade worden namelijk twee vernieuwende toepassingen getest die erop gericht zijn effectiever te communiceren en snel een actueel beeld van ‘de calamiteit’ te krijgen.

De bezoekers zijn te gast vanuit het Europese project i.o. Bølgen (Noors voor ‘Golf’) en grijpen het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering langs de IJssel aan als goede testcase.

waterschapHet Waterschap Groot Salland doet als lead partner hard haar best om de activiteiten binnen Bølgen onder de vlag van het Europese subsidieprogramma INTERREG North Sea Region te brengen. Momenteel bevindt het project zich in de ‘aanvraagfase’ en is medio november bekend of het in aanmerking komt voor een definitieve goedkeuring. Dit weerhoudt het Bølgen-team er niet van om ook in de praktijk alvast voortvarend van start te gaan. De twee Noorse partners testen met veel belangstelling hun innovatieve applicaties. Dit zijn demo’s die binnen Bølgen doorontwikkeld moeten worden voor gebruik op grote schaal.

De demo’s
Demonstratie van het alert systeem van projectpartner UMS (Unified Messaging Systems).
Dit is een tool om mensen aanwezig in een bepaald gebied via SMS alerts te informeren en met hen te communiceren. In de praktijk betekent dit dat inwoners van de binnenstad van Kampen (betrokkenen bij de waterkering Kampen-Midden) via een SMS alert (of telefonisch bericht) informatie ontvangen over de oefening.
Dit om te testen of deze manier van communiceren snel en effectief is en ook ingezet kan worden tijdens een echte calamiteit.

Demonstratie van de crowd sourcing applicatie UN-ASIGN van projectpartner AnsuR Technologies. Dit is een tool om locatiegebonden foto’s te maken en te delen via een app. Deze app is bijvoorbeeld gebruikt bij de aardbeving in Nepal in 2015.
Tijdens de oefening maken verschillende leden van de Hoogwaterbrigade foto’s en gebruiken de app om via beeld informatie te geven over de actuele situatie. Dit heeft als doel snel overzicht te krijgen van de totale oefening (lees ‘calamiteit’) en heeft zodoende meerwaarde voor beslissingen die moeten worden genomen.

Beide demo’s geven een voorproefje van de toepassingen die in het project Bølgen verder ontwikkeld zouden kunnen worden. Gebruik van dit soort communicatietools moeten zorgen voor effectievere communicatie en meer interactie en samenwerking tussen inwoners en overheid in een gebied voor, tijdens en na water gerelateerde calamiteiten.

Bølgen
In 1934 stortte een enorm rotsblok in de Noorse Tafjord en veroorzaakte een vloedgolf van 85 meter. Er vielen 47 doden. De verwachting is dat in Noorwegen binnenkort opnieuw een dergelijke tsunami ontstaat. Een bioscoopfilm hierover met de naam Bølgen (‘Golf’) ging in augustus 2015 in Noorwegen in première. De trailer is een prikkelende weergave van de kern van dit project.
Door de klimaatverandering willen de partners binnen Bølgen laten zien dat we nog beter voorbereid moeten zijn op water gerelateerde calamiteiten, zowel vanuit technisch als sociaal perspectief. Dit wordt bereikt door de juiste gegevens en informatie in te winnen, deze informatie te delen en te presenteren, en door het maatschappelijk bewustzijn en actieve participatie te bevorderen.

Oefensluiting waterkering Kampen-Midden
Tijdens de oefening worden klepkeringen omhoog gezet, waterkerende muren van aluminium schotbalken gebouwd en hefschuiven in stegen handmatig omhoog gehesen. Daarnaast oefenen de teams van de Hoogwaterbrigade in het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.

Rijverbod
Op woensdag 16 september stelt de gemeente Kampen op het oefengedeelte, gelegen tussen de Buitenhaven en de Bovenhaven, een rijverbod in van 19.00 tot 23.30 uur. Tijdens de oefening wordt het verkeer omgeleid.

Losse elementen
De waterkering Kampen-Midden is in totaal zo’n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt als waterkering. Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden afgesloten moeten worden. In totaal telt de kering 84 beweegbare elementen. Daarnaast moeten op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen worden geplaatst om een geheel sluitende waterkering te realiseren. Met jaarlijkse oefeningen houdt het waterschap de procedures en de organisatie van het sluiten van de kering up to date.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*