Groot onderhoud deel kademuur Kampen loopt uit

Onlangs is geconstateerd dat in het nieuwe metselwerk in delen van de kademuur Kampen scheuren zijn ontstaan. Het werk is stilgelegd omdat de oorzaak van deze scheurvorming nog niet duidelijk is. Momenteel wordt hiernaar onderzoek gedaan.

Wanneer bekend is hoe de scheurvorming is te voorkomen, worden de werkzaamheden zo spoedig mogelijk hervat. Om te beoordelen of de nieuwe werkwijze tot het gewenste resultaat leidt, is de planning om nog voor de bouwvakvakantie een tweetal kantelen (benaming deel verdedigingswerk uit vroegere tijden) op te metselen op de voorgestelde aangepaste wijze. Wanneer het resultaat hiervan positief is, hervat de aannemer het werk na de vakantie om het begin oktober 2019 af te kunnen ronden.

Kademuur Kampen

Aan de Buiten- en IJsselkade in Kampen staat een circa 200 meter lange kademuur, die deel uitmaakt van de waterkering Kampen-Midden. Vanwege de slechte kwaliteit van het metselwerk is eind vorig jaar begonnen met herstel en vervanging van voegen, het opnieuw metselen van de kantelen en het volledige reiniging van de muur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*