‘Vervallen’ dijk biedt realistische training

Waterschap Groot Salland oefent treffen noodmaatregelen

Volgende week, maandag 7 tot en met donderdag 10 december, oefent Waterschap Groot Salland met het treffen van noodmaatregelen bij schades aan een dijk, die men zelf aanbrengt. Het project Ruimte voor de Rivier biedt dit keer een unieke kans. Het waterschap kan een vervallen dijkdeel bij Zwolle hiervoor gebruiken. Daar is een nieuwe dijk gebouwd en wordt de oude momenteel afgegraven. Het waterschap kan hierdoor een werkelijke situatie goed nabootsen.
Waterschap Groot Salland“De zogenaamde dijkentraining bestaat uit twee delen”, vertelt Freddie Schutte van Groot Salland. “In het dijkmagazijn van het waterschap in IJsselmuiden werken medewerkers in sneltreinvaart een oefenscenario uit naar een actieplan. Wat is er aan de hand, wie doet wat en welke oplossingen zijn er om de schade aan de dijk te herstellen? Vervolgens voeren de medewerkers dit actieplan ‘in het echie’ uit aan de  IJsseldijk. Door medewerking van de annemerscombinatie ter plaatse kunnen we het projectgebied van Ruimte voor de Rivier Zwolle perfect gebruiken als proeftuin.”

De oefening wordt zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Er moeten acties ondernomen worden die afhankelijk zijn van het soort schade aan de dijk. Dit kan het leggen van zandzakken zijn, het aanbrengen van bekramming (een ‘dijkenpleister’) bijvoorbeeld of het tegengaan van kwelwater dat onder de dijk doorstroomt. Schutte: “Dit zijn situaties die we ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie van hoogwater. Door te trainen blijven we scherp en houden we onszelf een spiegel voor: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed.”

Waterschap Groot Salland

Zie ook:
Werkzaamheden Groot Salland:
Ruimte voor de Rivier toont haar projecten in de IJsseldelta