HartVoorBurkina

Het beste jongetje van de klas

Foto van auteur

Ingezonden bericht: Hart voor Kampen

KAMPEN – Voor Hart voor Kampen is het van groot belang dat ook de inwoners van Kampen kunnen profiteren van de energieopwekking door zon en wind. De partij wil niet dat de opbrengsten weglekken naar bijv. China zoals dat gebeurt met Zonnepark Kampen die in tuinbouwgebied De Koekkoek worden geëxploiteerd.
Afgelopen week ontving de commissie een tussenstand van de RES (Regionale Energie Strategie) van wethouder Eric Faber. En wat bleek? Kampen gedraagt zich niet alleen als het beste jongetje uit de klas van West-Overijssel. Ze is dat ook!

Dertig energieregio’s
Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 maakten tweehonderd landen internationale klimaatafspraken. In navolging daarvan publiceerde Nederland op 28 juni 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES is een document waarin de regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. Kampen valt in de regio West-Overijssel. Daarin zitten o.a. de provincie, 11 gemeenten en 4 waterschappen.

Omgeving niet onnodig verstoren
Voor Hart voor Kampen is het geen heilig streven om dat bod gerealiseerd te krijgen voor 2030. “We hoeven ons niet te gedragen als beste jongetje van de klas en hals-over-de-kop allerlei projecten goedkeuren die te maken hebben met alternatieve energie. We moeten er bovenop zitten.
Waar kunnen we windmolens plaatsen? Waar kan er zonne-energie opgewekt worden? Waar kunnen we stimuleren dat er meer zonnepanelen op daken worden gelegd? We kunnen het maar 1 x goed doen en willen onze omgeving niet onnodig verstoren”, aldus commissielid Albert Holtland.

Winsten ten goede aan inwoners.
Voor Hart voor Kampen is het ook van groot belang dat onze burgers profiteren van de energieopwekking door zon en wind. Holtland: “Wij zien niet graag de opbrengst weglekken naar bijv. China, zoals dat nu gebeurt met de zonnevelden die in ons tuinbouwgebied De Koekkoek geëxploiteerd worden. Laten we zorgen dat de burger mee kan blijven doen, dat er een kwaliteitsslag plaatsvindt in het gebied waar de windmolens of de zonnevelden aangelegd worden”, besluit Holtland.
Hart voor Kampen wil dat de burgers ook kunnen mee kunnen doen in dit soort projecten. De partij is er voorstander van dat desnoods de gemeente zelf (eventueel met andere gemeenten) een eigen energiebedrijf gaat oprichten. Dat heeft Kampen eerder gedaan met een waterbedrijf, een gasbedrijf en een elektriciteitsbedrijf. Het heeft de gemeente en haar burgers toen geen windeieren gelegd. De partij wil dat we alert blijven en zorgen dat deze ‘eerste levensbehoefte’ beschikbaar blijft voor onze inwoners en dat eventuele winsten ook ten goede komen aan die inwoners.

Daar waar de gemeenten in West-Overijssel aangaven bij de start van de RES dat ze gezamenlijk 1,8 TW (terawatt) willen gaan opwekken in 2030 is er per 1 juni nog maar 480 GW gerealiseerd. Als alles dat nog in de pijplijn wordt meegeteld dan zou er 782 GW gerealiseerd kunnen worden. Dat is nog steeds niet de helft van de doelstellingen!
Kampen heeft in haar bod aangegeven dat ze 244 GW wil realiseren op haar grondgebied. Dat is meer dan alle andere deelnemende gemeenten. Niemand heeft zo hoog ingezet. Kampen heeft tot nu toe 77,1 GW gerealiseerd. ”Als alles wordt gerealiseerd wat in de pijplijn zit dan heeft Kampen 151,1 GW gerealiseerd. Meer dan de helft van het bod. Andere gemeenten laten het liggen en zitten nog lang niet op de helft. We hebben de wethouder aangegeven dat hij zijn partners daarop aan moet spreken”, besluit Holtland.

 

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: