Het mysterie van ‘de peertjes van ’s Heerenbroek’

peer

Donderdagavond 9 oktober 2014 had een van de aanwezigen van de wijkavond in ’s Heerenbroek een schoenendoos bij zich met 2 mooie peren en een groot aantal kleine misvormde peren.

De oorzaak van de misvorming zou waarschijnlijk het bestrijden van de eikenprocessierups (?) zijn door de gemeente waarbij een verkeerde windrichting parten speelde. Ook was er bij deze inwoner een veulen dood gegaan. De reden daarvan was niet duidelijk. Wethouder Veldhoen nam destijds de doos in ontvangst en zei dat hij er zeker aandacht aan zou schenken.

Onlangs reed commissielid Henk Prinsen (gemeentebelangen Kampen) tijdens de avonduren in IJsselmuiden en zag dat er weer gespoten werd. Daarop vroeg dhr. Prinsen na afloop van de commissievergadering R&O wethouder Veldhoen naar de stand van zaken van de peertjes uit ‘s Heerenbroek. De Wethouder gaf aan dat hij de peren liet onderzoeken in een laboratorium maar de uitslag ervan nog niet kende.

Het bovenstaande is voor Gemeente Belang Kampen aanleiding om van het college (bij monde van wethouder Veldhoen) te horen wat er met die peertjes gebeurd is. Zijn er bestrijdingsmiddelen gebruikt? en zo ja, welke? Zijn die peertjes onderzocht? Wat is daarvan de uitslag?Kortom, GBK wil weten wat er precies gebeurd is en welke aandacht wethouder Velthoen hieraan besteed heeft.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*