Koninklijke rand aan ingebruikname Verhofstadt-orgel Dorpskerk IJsselmuiden

Thijs Snoeijer gedecoreerd onder gerestaureerd monumentaal orgel

Met psalm 150 als rode draad is afgelopen vrijdag het geheel gerestaureerde orgel uit de 18e eeuw in de Dorpskerk van IJsselmuiden weer in gebruik genomen. Met uitgebreide informatie en muzikale demonstraties werd het een feestelijke bijeenkomst. Burgemeester Koelewijn reikte na afloop een koninklijke onderscheiding uit aan één van de bezielende krachten achter het kerkorgel en andere kerkelijke activiteiten.

Verhofstadt-orgel Dorpskerk IJsselmuidenBij de ingebruikname van het orgel in 1717 werd psalm 150 voorgedragen evenals bij een latere restauratie. Die traditie werd voorgezet door ds. J.A. Brussaard die de (orgel)muziek een geschenk Gods noemde waarmee we voor Hem, in lijn met psalm 150, een groot lofgezang mogen aanheffen. Arjan Rozendal had het samenzijn geopend met gebed. ”Vandaag kunnen we weer iets toevoegen aan het cultureel erfgoed in Kampen en IJsselmuiden”,  sprak Rozendal als lid van de orgelcommissie en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij haakte in op de IJsselkogge die dezer dagen volop in de belangstelling staat. Rozendal sprak zijn grote dank uit aan de provincie, door welke subsidie de restauratie mede mogelijk is gemaakt (zie dit eerdere artikel). Daarnaast noemde hij ook andere bijdragen, zoals een legaat en giften van gemeenteleden. Bovenal dankte hij onze God de Vader.

Verhofstadt-orgel Dorpskerk IJsselmuidenVerhofstadtorgel toegelicht en gedemonstreerd
De oorsprong van het orgel ligt in het jaar 1716 bij de Lutherse Kerk in Utrecht. Matthijs Verhofstadt uit Gemert (Noord-Brabant) bouwde het orgel dat een geschenk was van Barend van Bekom. Verscheidene keren is het daarna gerestaureerd en soms uitgebreid. Enkele pijpen in het orgel zijn nog steeds origineel. Nu is het orgel de afgelopen bijna twee jaar gerestaureerd door Gebr. Van Vulpen bv uit Utrecht onder begeleiding van orgeladviseur Peter van Dijk en Wim Diepenhorst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Terwijl Van Dijk uitgebreid de restauratie toelichtte, illustreerde Diepenhorst de klankkwaliteiten met korte demonstraties. Op een scherm was dit ook visueel te volgen en alles staat beschreven in een programmaboekje. Tevens is er een uitgebreid eenmalig tijdschrift uitgebracht dat samengesteld is door Bertil Brink, koster en beheerder van de Dorpskerk en kerkelijk centrum De Zaaier. Een uitgebreid verslag van het (voor)onderzoek en de huidige dispositie van het orgel staan beschreven op de website van de Dorpskerk (zie onderaan).

Verhofstadt-orgel Dorpskerk IJsselmuidenThijs Snoeier koninklijk onderscheiden
Voordat de middag werd afgesloten door Bertil Brink, gaf hij het woord aan onze ”gewaardeerde burgervader” en kwam plots de familie van Thijs Snoeijer vanuit de kerkraadskamer de kerk in. Burgemeester Koelewijn vroeg Snoeijer naar voren te komen samen met zijn vrouw en uitgebreid stond hij stil bij de vele activiteiten die Snoeijer (69) in heden en verleden verricht(te). Bort Koelewijn schetste hoe we eergisteren naar beneden keken, naar de kogge uit de IJssel, en hoe we nu naar boven kijken, naar het blinkende orgel. Tenslotte richtte hij het woord tot Thijs Snoeijer en benoemt, namens de Koning, de hoofdorganist van de Dorpskerk tot Lid in de Orde van Oranje-Nassua. Voordat hij gehuldigd werd, had Snoeijer het eerste exemplaar uitgereikt van een nieuw boekwerk van zijn hand, in vervolg op het boekje dat hij in 1986 had geschreven over het Verhofstadtorgel. Na afloop is het boek ”In ere hersteld” te koop en vindt het aftrek waarbij een enkeling zich er meteen in verdiept.

Dorpskerk IJsselmuidenBeierende klokken op vrijdag en zaterdag
Voor de feestelijke heringebruikname van het Verhofstadtorgel, luidden de klokken, evenals op zaterdagavond toen in een feestelijke uitvoering het orgel uitgebreid werd bespeeld voor een wederom volle Dorpskerk. Door in de Dorpskerk, na de beierende klokken, samen psalm 150 te zingen aan de voet van het orgel op een door-de-weekse vrijdagmiddag, zou voor kerkgangers of omwonenden wellicht het gevoel van dag en tijd van slag kunnen raken. Dat gaat niet op voor het Verhofstadtorgel, integendeel zelfs. Die klinkt bijdetijdser en zuiverder dan ooit. Tijdens het orgelspel op zowel vrijdag als zaterdag klonk er niet één kuchje in de kerk.  En zelfs de speeltafel is in oude stijl terug gebracht. De speeltafel uit 1968 was relatief modern en aan de hand van een vergelijkbaar orgel uit 1826 zijn de klavieren en registers opnieuw vormgegeven. Voor menig bezoeker van de Dorpskerk zal de kerkgang nog feestelijker worden. En dat allemaal ter meerdere eer en glorie van onze God.

Thijs Snoeijer Dorpskerk IJsselmuidenZie ook:
Orgel Dorpskerk IJsselmuiden in restauratie
Restauratie kerkorgel (Dorpskerk)
Orgeladvies Peter van Dijk


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.