Inwoners gemeente Kampen scheiden hun afval steeds beter

restafvalDoel voor 2015 al bijna gehaald

De inwoners van de gemeente Kampen hebben er in 2014 voor gezorgd dat 62% van hun afval hergebruikt kan worden. Daarmee is het percentage afval dat hergebruikt wordt, flink gestegen ten opzichte van 2013, toen 46% kon worden hergebruikt. De landelijke doelstelling van 65% hergebruik in 2015 is al bijna bereikt.

De hoeveelheid restafval per inwoner is nu gemiddeld 140 kilo restafval per jaar, dat is 36 kilo minder dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de grondstoffenmonitor 2014 die jaarlijks voor de gemeente wordt opgesteld door ROVA. De vanaf medio 2013 doorgevoerde beleidsmaatregelen blijken effectief te zijn. Met het behaalde scheidingspercentage draait de gemeente in haar stedelijkheidsklasse mee in de top. Er zijn 5 stedelijkheidsklassen: 1 is zeer stedelijk, 5 is landelijk. De gemeente Kampen zit in klasse 3.

Inwonerstevredenheidsonderzoek
Naast de afvalcijfers en -percentages in de grondstoffenmonitor zijn ook de resultaten van het inwoners-tevredenheidsonderzoek bekend geworden. De gemeente laat tweejaarlijks een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de tevredenheid over de afvalinzameling.
Inwoners van de gemeente Kampen geven de afvalinzameling het rapportcijfer 7,5. Ook met de waardering 7,5 zit de gemeente landelijk in de top.

De waardering is daarmee gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Dit ondanks de doorgevoerde wijzigingen in onder andere inzamelfrequentie, tarieven en de afvalkalender. De onderwerpen waarover de inwoners tevreden zijn, zijn wel veranderd. Inwoners zijn vooral meer tevreden over de inzameling van gft-afval en oud papier en karton. Over de inzameling van textiel zijn ze iets minder tevreden dan twee jaar geleden. Dit is op zich merkwaardig, omdat deze inzameling niet is gewijzigd en de gemeente de meest uitgebreide inzameling voor textiel in de regio heeft. Zelfs landelijk is bijvoorbeeld een tweewekelijkse huis aan huisinzameling van textiel, zoals in het grootste deel van de gemeente plaatsvindt, zeldzaam. Daarnaast wordt aangegeven dat de netheid van de omgeving van de verzamelcontainers voor restafval en glas beter kan. Hier wordt extra aandacht aan gegeven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*