‘Je krijgt niet zomaar een Koninklijke onderscheiding’

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Burgemeester Bort Koelewijn heeft vrijdag 26 april tijdens een feestelijke receptie in de Stadsgehoorzaal zestien stadgenoten een koninklijke onderscheiding opgespeld. Tijdens de traditionele lintjesregen werden veertien van hen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee inwoners – waaronder Hanjo IJkhout, voormalig beheerder van Kinderboerderij Cantecleer – werden gelauwerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘Voortaan mag ik met een wapen de straat op’, grapte hij in reactie op het ontvangen van deze koninklijke onderscheiding.

De jaarlijkse lintjesregen zorgde dit jaar voor een drukbezet podium in de Stadsgehoorzaal. Vorig jaar waren er vijftien mensen die een koninklijke onderscheiding ontvingen. Dit jaar waren het er zestien, waaronder een echtpaar: Mannie en Betsy Vaandering. ‘Ik heb ook gemeenten meegemaakt waar het er maar drie of vier waren. Dan ging ik persoonlijk bij de mensen thuis langs’, vertelde de burgemeester na afloop. ‘Daar was je wel de hele dag zoet mee, want natuurlijk moest er overal met de familie geproost worden.’

Feest met grapjes
In Kampen werd er ook dit jaar weer een leuk feest van gemaakt. ‘Dan is het best wel lastig om iedereen voldoende en volop de aandacht te geven’, aldus de burgervader. Toch lukte het hem dat ook dit jaar weer met verve. Sterker nog: hier en daar ontpopte de burgemeester zich tot een ware stand-up comedian, die naast het vooraf geschreven en geregisseerde praatje, bij menigeen ook nog wel even een extra grapje uit de mouw schudde. Net zoals hij, bij aanvang, de zaal al even deed opschrikken door te vertellen dat hij ‘zelden applaus vraagt voor mensen die liegen’. Want natuurlijk zat de zaal vandaag weer vol ‘leugenaars’ die de genomineerde vrijwilligers allemaal met een smoesje naar de Stadsgehoorzaal hadden weten te lokken. Menigeen kreeg pas, bij de koffie voorafgaand aan de uiteindelijk ceremonie, in de gaten dat ze onder valse voorwendselen naar de Stadsgehoorzaal waren geleid en dat hen vandaag een koninklijke onderscheiding te wachten stond.

De burgervader verleende een ieder in de zaal ‘absolutie’ en roemde aansluitend één voor één de vrijwilligers voor hun ‘aantoonbare extra dienstbaarheid aan de samenleving, die veel verder gaat dan hun functie of beroep van hen vraagt’. Want alleen mensen die zich extra inzetten ten behoeve van (groepen uit) de samenleving en dat bovendien al meer dan vijftien jaar doen, kunnen worden genomineerd voor een lintje. ‘Denk maar niet dat je deze koninklijke onderscheiding zomaar krijgt’, zo vertelde hij de verslaggever na afloop. Zo zijn er, wanneer je eenmaal aan de nominatiecriteria voldoet, vele aanbevelingen vanuit diverse hoeken nodig. Daarnaast wordt deze nominatie door diverse personen en commissies bekeken, wordt er justitieel onderzoek gedaan naar de desbetreffende persoon en wordt gekeken of datgene waarvoor men wordt voorgedragen, eigenlijk wel bijzonder genoeg is. Al met al duurt deze hele procedure negen maanden. Een procedure waarover men niet al te lichtvaardig moet denken, aldus Koelewijn. ‘Soms kan het gebeuren dat we een aanvraag afwijzen omdat er binnen een commissie wordt geconcludeerd dat iemand nog onvoldoende heeft gedaan. Dan is een nominatie nu nog te vroeg.’ En wie geen schoon blazoen heeft, kan een lintje ook wel vergeten, zo blijkt.

Hoeveel mensen dit jaar waren genomineerd, wil de burgervader liever niet zeggen. ‘Maar neem maar van mij aan dat niet alle aanvragen dit jaar zijn gehonoreerd.’ Zij die wel mochten delen in de eer, zijn:

Mevrouw A.J.C. Kok – Van den Berg, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Sinds 2000 is mevrouw Lia Kok als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen. Deze stichting stelt zich ten doel om mensen in hun laatste levensfase te ondersteunen. Vanuit de Stichting Terminale Thuiszorg heeft zij sinds 2008 ook zitting in het Cluster Vrijwilligers van de MO Adviesraad van de gemeente Kampen. In dit cluster komt zij op voor de belangen van vrijwilligers in het algemeen en praat zij mee over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Kampen. Sinds 1997 is mevrouw Kok vrijwilliger in het Theehuis van het Zalkerveer. Ook op kerkelijk gebied maakt mevrouw Kok zich verdienstelijk. Al acht jaar begeleidt zij mensen met een verstandelijke beperking naar de wekelijkse kerkdiensten. In het verleden was mevrouw Kok enkele jaren lid van de kantinecommissie van voetbalvereniging IJVV.

Mevrouw J. van ‘t Ende – Ten Brinke, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Jennie van ‘t Ende – Ten Brinke was samen met haar man ruim 31 jaar als kosterspaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de Noorderkerk te Kampen. Toen deze kerk in 2015 wegens bezuinigingen moest sluiten bleef mevrouw van ‘t Ende zich actief inzetten voor de kerk door het voortzetten van het maaltijdproject voor alleenstaanden en het organiseren van de verjaardagsbijeenkomsten voor 75-plussers. In 2017 werd mevrouw Van ’t Ende kosteres in de Westerkerk. Mevrouw Van ’t Ende is ook een van de oprichters van Stichting LeMKa (stichting Leven met Kanker). Tegenwoordig is zij nog altijd nauw betrokken bij deze stichting als gastvrouw bij de wekelijkse bijeenkomsten en vervult een voortrekkersrol bij organisatorische aangelegenheden van de stichting.

Mevrouw H. van Dieren – Heinkens, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Hennie van Dieren – Heinkens is sinds 1991 actief als vrijwilligster bij de majorettesafdeling van Show- en Drumfanfare Oranje te IJsselmuiden. Van 2000 tot 2018 was zij bestuurslid. Daarnaast is mevrouw Van Dieren één van de organisatoren van het jaarlijkse majoretteconcours in IJsselmuiden, welke gehouden wordt onder auspiciën van de National Baton Twirling Association (NBTA). Ook op andere vlakken maakt mevrouw Van Dieren zich verdienstelijk. Zo is zij is sinds 1998 vrijwilligsters bij het Algemeen Sociaal Cultureel Werk en regelt daar de maandelijkse Bingo. Sinds 2015 is zij vrijwilligster in de Kringloopwinkel te IJsselmuiden.

De heer J.G.M. Hoekman, Zalk / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Jan Hoekman maakt zich reeds vele jaren verdienstelijk binnen de kleine en hechte gemeenschap van Zalk. Zo was hij van 1972 tot 2003 bestuurslid van de Oranjevereniging, waarvan de laatste 14 jaar als voorzitter. De Oranjevereniging heeft in 1984 haar eigen toneelvereniging opgericht.
De heer Hoekman is de verbindende factor en de drijvende kracht achter de toneelvereniging, die onlangs haar 35ste jubileumvoorstelling gaf. De heer Hoekman was ook 15 jaar lang actief als vrijwilliger van de buurtbus. Gedurende 7 jaar was hij voorzitter van de vereniging. Daarnaast is de heer Hoekman actief binnen de Katholieke kerk te Hattem. Verder houdt de heer Hoekman zich samen met zijn zoon op hobbymatige wijze bezig met het fokken van Verbeterd Roodbont, het enige originele vleesras van Nederlandse bodem. Ze dragen op deze wijze bij aan het in standhouden en verbeteren van dit ras.

De heer J. Hofstede, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Jan Hofstede is sinds 1992 ambtsdrager in de Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. Sinds oktober 2016 is de heer Hofstede scriba en geeft hij leiding aan de kerkenraad. De heer Hofstede zette zich vele jaren belangeloos in als leider van het jeugdwerk van de kerk. Ook landelijk heeft de heer Hofstede zich verdienstelijk gemaakt. Zo was hij van 1997 tot 2002 lid van het Hoofdbestuur van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. En voerde de heer Hofstede sinds 2007 vele gesprekken met andere organisaties in den lande om te komen tot een (Landelijk) Hervormd Jeugd Werk. In 2011 was het Hervormd Jeugd Werk een feit en nam de heer Hofstede plaats in het bestuur. Tegenwoordig is de heer Hofstede nog actief als voorzitter van de commissie die de Landelijke Appèldag organiseert voor jeugd van 12 tot 16 jaar.

De heer T.A. van der Horst, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Al vanaf 1965 is de heer Theo van der Horst bestuurlijk betrokken en actief is binnen kerk, kerkelijke verenigingen en school. Zo startte hij in de jaren ‘60 zijn verdiensten met zijn inzet voor Jeugd Bond Gereformeerde Gemeenten en als voorzitter van de jeugdvereniging Time Deum. Van 1979 tot 1994 was hij secretaris van het schoolbestuur van de Groen van Prinstererschool te Kampen waar hij naast het drukke secretariaat een actieve rol had bij de bouw en opening van het nieuwe schoolgebouw in 1982. Ook op redactioneel vlak heeft de heer Van der Horst zijn kennis en ervaring weten in te zetten. Zo heeft hij zich ontfermt over de eindredactie van het boek “Van kind tot kind” dat in 1983 verscheen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Groen van Prinstererschool. Van 2000 tot 2003 was hij diaken bij de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Daarnaast heeft de heer Van der Horst zich ingezet voor het Samenstellen van het Jubileumboek ”Gereformeerde Gemeente Kampen 175 jaar”. Een soortgelijke rol heeft hij op zich genomen voor het jubileumboek van de schoolvereniging. Vanaf 2007 tot op heden verzorgt hij het jaarverslag van de kerk en coördineert hij de verslagen van de verschillende Verenigingen. En ook in zijn functie als voorzitter van de Commissie Facilitair verzorgt hij de organisatie en publicaties van alle kerkelijke uitgaven zoals het Kerkblad, de Gemeentegids en het Jaarverslag. In 2008 was de heer Van der Horst actief betrokken bij de organisatie van een reünie en het samenstellen van een glossy ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Groen van Prinstererschool. Vanaf 2010 is de heer Van der Horst secretaris van de werkgroep voor de Evangelisatiepost “Achter de Hoven”. Ook op het vlak van zorg is de heer Van der Horst verdienstelijk, zo is hij al vele jaren actief als mantelzorger voor hulpbehoevende mensen in zijn familiekring.

Mevrouw P.J. Beekhof – Ten Hove, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Nel Beekhof – Ten Hove is sinds 2008 actief als vrijwilliger bij Hetvakantiebureau.nl te Doorn. Deze organisatie maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en verzorgt diaconale vakanties voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Mevrouw Beekhof is in de vakantieweken werkzaam als zorgcoördinator. Als zorgcoördinator geeft zij leiding aan het zorgteam van minimaal 10 en maximaal 20 gediplomeerde en ongediplomeerde zorgvrijwilligers en is zij verantwoordelijk voor de gastenzorg. Mevrouw Beekhof – Ten Hove verzorgt daarnaast de laatste jaren de introductie van de nieuwe verpleegkundigen en gediplomeerd verzorgenden tijdens de vrijwilligersdagen. Verder zijn onder haar leiding vele handleidingen en protocollen tot stand gekomen.
Van 2009 tot 2012 was zij actief als vrijwillig zorgcoördinator bij Vita V Reizen te Montfoort, aanbieder van soortgelijke vakanties. Ook was zij vele jaren actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Kampen, waar zij activiteiten en vakantiereizen begeleidde.
Daarnaast was mevrouw Beekhof enige jaren actief als vrijwilliger binnen de Gereformeerde kerk in Kampen. Zo was zij van 1989 tot 1997 wijkouderling en vanaf 1994 tevens vicevoorzitter van de Kerkenraad. Van 2000 tot 2006 was zij notulist in de Commissie van Beheer.

Mevrouw E. Messelink – Huizinga, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Bep Messelink – Huizinga is sinds 1998 actief binnen de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, “Sola Scriptura”. In de periode van 1998 tot 2001 was zij algemeen adjunct en vanaf 2004 fungeert zij als presidente bij de vereniging. In de periode van 2006-2010 was mevrouw Messelink actief als pastoraal werker binnen de GKV Kampen-Noord. Ook organiseerde zij samen met haar man pedagogische avonden voor jonge gezinnen. Mevrouw Messelink was enige jaren lid van de Familieraad van verpleeghuis Myosotis. In deze functie behartigde zij van 1990 tot 1993 de belangen van de bewoners op locatie en zette zij zich in voor de kwaliteit van de dienstverlening. In 2009 werd mevrouw Messelink vrijwilliger op de gesloten afdeling voor dementerenden en helpt nog iedere maandagmorgen bij de maaltijd. Daarnaast verleende mevrouw Messelink door de jaren heen aan diverse personen mantelzorg.

De heer J.S.M. IJkhout, Kampen / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Hanjo IJkhout was de oprichter en gedurende vele jaren beheerder van Kinderboerderij Cantecleer. Onder de bezielende leiding van hem is kinderboerderij Cantecleer geworden tot een begrip in de stad en de wijde regio. Om kinderen meer buiten te kunnen laten spelen en daarbij hun creatieve geest te prikkelen, richtte de heer IJkhout in 2008 de Stichting Natuurspeelplaats Kampen op. Hij leverde met zijn kennis en visie een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderboerderij, de Natuurspeelplaats, het voedselbos en het Stadspark. Kinderboerderij Cantecleer staat in menig opzicht landelijk bekend als voorbeeld en Hanjo is lokaal een toonbeeld van gevraagd en ongevraagd burgerinitiatief en daadkracht. Gedurende tientalen jaren begeleidde hij jongeren met de afhandeling van een taakstraf. De heer IJkhout was ook medeorganisator van het Full Color Festival. Dit is een multicultureel festival wat afgelopen jaar voor de 23ste keer is georganiseerd.

Hanjo IJkhout, samen met zijn vrouw op het podium, luisterend naar burgemeester Bort Koelewijn. (Foto: Attest Communicatie)

De heer P.V.J. Reichenbach, Kampen / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Paul Reichenbach is samen met zijn broer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de lesmethode Frank Rich (1973). Deze lesmethode is ontwikkeld om mensen eenvoudig gitaar te leren spelen. Het personage Frank Rich is een fictieve gitaarleraar die als stripfiguur in de boeken staat afgebeeld. Later volgden de blokfluitmethode Thom Stone en Dick Martens voor piano. Veel kinderen en jong volwassenen over de hele wereld hebben muziek leren maken met behulp van de methodes van uitgeverij Reba. De heer Paul Reichenbach was ook jarenlang een zeer betrokken ondernemer in de Kamper binnenstad. Vanuit die betrokkenheid zette hij zich ook belangeloos in om evenementen te organiseren in Kampen, zoals de Kamper UI(t)dagen. In die tijd werd bij hem ook het idee geboren voor het Kamper Stripspektakel. Dit gratis toegankelijke stripspektakel vindt dit jaar voor de 21ste keer plaats tijdens de Kamper UI(t)dagen en is uitgegroeid tot één van de grootste eendaagse stripfestivals in Nederland, waar jaarlijks vele grote striptekenaars uit binnen- en buitenland hun medewerking aan verlenen.

De heer F. Riezebos, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Frank Riezebos is sinds 1979 ambtsdrager in de Nederlands Hervormde Kerk te Kampen. De eerste 12 jaar als diaken van wijkgemeente 3. Daarna 12 jaar als diaken ouderenzorg, waaronder ook het verzorgingstehuis De Amandelboom viel.
Als diaken maakte hij 24 jaar lang deel uit van de kerkenraad. Van 2008 tot 2016 was hij ouderling in verzorgingstehuis De Amandelboom en nadien werd hij bezoekbroeder van het pastoraal team.
Ook zet de heer Riezebos zich samen met zijn vrouw in voor de organisatie van de Bijbelgesprekskringen in De Amandelboom. Naast deze taken is de heer Riezebos samen met zijn vrouw al 40 jaar lang de drijvende kracht achter de commissie Kerkradio. Ook is de heer Riezebos al vele jaren actief als lid van de bezoekersgroep van de Bovenkerk.
Als gids leidt hij mensen rond en weet hij bezoekers op boeiende wijze te enthousiasmeren over het culturele- en religieuze erfgoed van de stad Kampen. Ook is hij een zeer actief lid van mannenkoor Door Eendracht Verbonden. In het verleden heeft de heer Riezebos ook andere activiteiten ontplooid. Zo was hij voorzitter en later lid van het bestuur van de Stichting Charité Kampen (1995 – 2015), lid van de Stichting Woord en Daad (1995 – 2008) en bestuurslid Stichting Bijstand Oudere Mens (1992 – 2004).

De heer W. van Spijker, Wilsum / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Warner van Spijker heeft zich bijna 40 jaar verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde Gemeente Wilsum. Zo was hij van 1980 tot 2018 met enkele onderbrekingen actief als ouderling binnen deze gemeente en maakte deel uit van de Kerkenraad. Daarnaast was hij betrokken bij de zondagse erediensten en bij rouw- en trouwdiensten. In het verleden was hij 20 jaar lang leider van de jeugdvereniging van de Hervormde Gemeente. Tegenwoordig is de heer Van Spijker nog actief binnen de kerk als coördinator / beheerder van het verenigingsgebouw. Ook heeft de heer Van Spijker zich van 1984 tot 1999 ingezet als bestuurslid en later voorzitter van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Wilsum. Hierbij heeft hij leiding gegeven aan een grootscheepse renovatie van het schoolgebouw.

Mevrouw M. Spijkerboer – Stoel, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Marrie Spijkerboer-Stoel is sinds 2003 actief als vrijwilligster bij Stichting Jeugdtheater Ventura. Zij geeft leiding aan de kostuumgroep. De kostuumgroep bestaat uit een aantal dames die de kleding maakt voor de verschillende producties van de theaterschool. In het verleden was mevrouw Spijkerboer ook actief als vrijwilliger bij gymnastiekvereniging Wilhelmina in Kampen, waar zij tot erelid is benoemd. Vanaf 1948 tot 2017 was zij actief als vrijwilliger binnen deze vereniging, waar zij door de jaren heen verschillende rollen heeft vervuld. Inmiddels is zij al meer dan 70 jaar lid van gymnastiekvereniging Wilhelmina.

De heer W.J. Vos, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Wim Vos was in zijn werkzame leven docent Stedenbouw en Economische aspecten aan de Hogeschool Utrecht, met name binnen de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP). De heer Vos was gedurende zijn hele loopbaan sterk betrokken bij de onderwijsontwikkeling. In zijn vrije tijd is de heer Vos een fervent watersporter en maakt hij zich sterk voor de algemene belangenbehartiging van deze doelgroep. Zo is hij sinds 2009 voorzitter van de Stichting De Hanze. Deze stichting behartigt de belangen van de watersportverenigingen in Kampen en maakt zich sterk voor het behoud van de recreatievaart in Kampen en omgeving. Van 2010 tot 2018 was de heer Vos actief binnen Watersportvereniging Het Koggeschip. Eerst als lid en adviseur van de commissie van goede diensten en later als secretaris en vicevoorzitter in het bestuur. Sinds 2014 is de heer Vos lid van het Regioteam Overijssel van het Watersportverbond. Vanaf 2004 tot heden is de heer Vos lid van de klankbordgroep IJsseldelta Zuid, die later over ging in de Omgevingsgroep van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Naast al deze activiteiten is de heer Vos ook op andere gebieden actief. Zo was hij penningmeester en later voorzitter van het bestuur van het Turks Trefcentrum (1987-1991), is hij sinds 2013 secretaris van de Voedselbank in Kampen en sinds 2014 lid van de thuisfrontcommissie van de Baptistengemeente.

Ook werkte hij in 2017 voor twee maanden als vrijwilliger voor de Near East Ministry in Israël, waar hij twee dagen per week op de Westbank jongens met een verstandelijke beperking in een werkplaats begeleidde. Daarnaast was hij drie dagen per week werkzaam als vrijwilliger in een gaarkeuken in Jeruzalem.

Echtpaar Vaandering:
De heer M. Vaandering, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevr. B.C. Vaandering–Zandbergen, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer en mevrouw Vaandering zijn beiden zeer actieve vrijwilligers bij de IJsselmuider Tennisclub. Mevrouw Betsy Vaandering zette zich meer dan 25 jaar bestuurlijk in als algemeen adjunct en was lid van diverse commissies, waaronder de kantinecommissie. De heer Mannie Vaandering is sinds jaar en dag als allround vrijwilliger bij de tennisclub actief. Hij coördineert de werkzaamheden van de vrijwilligers en het baanonderhoud. Hij was daarnaast betrokken bij de uitbreiding van het tennispark met nieuwe faciliteiten, zat in de kascommissie en fungeerde als competitieleider.

Ook andere verenigingen mogen op hen rekenen als vrijwilliger. Gedurende haar 18 jarige lidmaatschap bij gemengd popkoor Mjoezik in Kampen, was mevrouw Vaandering actief lid van zowel de muziekcommissie als de barcommissie. Vanaf de opening van het Stedelijk Museum Kampen in 2009 tot op heden heeft mevrouw Vaandering een constante inzet getoond als vrijwilliger voor het museum. Mevrouw Vaandering fungeert als vraagbaak voor nieuwe vrijwilligers en is een pijler voor de bediening in het museumcafé. Mevrouw Vaandering is een sociaal en betrokken vrijwilliger met oog voor het welzijn van de ander. Naast bovengenoemde activiteiten is zij sinds enkele jaren actief bestuurslid van christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging Passage die zich inzet voor de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg.

Begonnen als voetballer in het eerste elftal, ging de heer Vaandering vervolgens ook als jeugdtrainer aan de slag en is hij tot op de dag van vandaag bestuurlijk actief als voorzitter van voetbalverenging IJVV te IJsselmuiden. Als voorzitter heeft hij niet alleen aandacht voor het sportieve deel, maar zet hij zich ook met een niet aflatende energie en betrokkenheid in voor het sportcomplex en is hij niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Iedere dinsdagochtend is hij samen met het klusteam op het sportpark aanwezig om allerlei onderhoudsklussen uit te voeren. Naast zijn intensieve rol als voorzitter bij de voetbalvereniging mogen ook de IJsclub en de tennisclub op zijn diensten rekenen. Zijn 25ste jaar als voorzitter van IJsclub Eensgezindheid IJsselmuiden is aangebroken. Na al die jaren zet hij zich nog steeds met volle enthousiasme in om de ijsbaan open te kunnen doen voor de leden en niet-leden.

Inleidende foto – Na afloop, in de foyer, proostte de burgemeester met de aanwezigen op de verjaardag van onze koning. Natuurlijk werd daar een oranjebitter bij genuttigd. (Foto: Attest Communicatie)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*