Jongeren voelen zich gelukkig en gezond maar zorgwekkende toename in stress en ongezond gedrag

108

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een landelijk onderzoek uitgevoerd door alle GGD’en, blijkt dat het grootste deel van de jongeren zich gelukkig en gezond voelt. Toch zijn er zorgwekkende trends zichtbaar in ongezond gedrag, zoals een toename in stress, vapen en problematisch social mediagebruik. Hieronder worden de belangrijkste resultaten voor de regio IJsselland uitgelicht.

Gelukkig Voelen

  • Stijging van Geluk: In de meting van 2023 voelt 79% van de jongeren zich gelukkig, een lichte stijging ten opzichte van 2021 (77%). Het niveau ligt echter nog steeds lager dan vóór de coronapandemie in 2019, toen 85% van de jongeren zich gelukkig voelde.

Stress

  • Toegenomen Stress: Sinds 2019 is de ervaren stress onder jongeren gestegen. Belangrijkste oorzaken zijn school en huiswerk (30%) en de combinatie van verschillende verplichtingen (28%). In de regio IJsselland ervaart 44% van de jongeren stress, wat lager is dan het landelijke gemiddelde van 50%.

Roken en Vapen

  • Alarmerende Toename: Het percentage jongeren dat wekelijks vapet is sterk toegenomen van 4% in 2019 naar 13% in 2023. Ook het roken van sigaretten of shag is gestegen van 3% naar 8%.

Social Media Gebruik

  • Problematisch Gebruik: Het risico op problematisch gebruik van social media is toegenomen van 7% in 2019 naar 12% in 2023. Jongeren geven aan social media te gebruiken als ze zich rot voelen, slaaptekort te ervaren door social media en hun huiswerk te verwaarlozen.

Bewegen en Sport

  • Actieve Levensstijl: In de regio IJsselland fietst of loopt 89% van de jongeren dagelijks naar school of stage, hoger dan het landelijk gemiddelde van 82%. Daarnaast beweegt 47% van de jongeren minstens vijf dagen per week één uur en sport 74% wekelijks bij een club of sportschool.

Reactie van de GGD IJsselland

Astrid Schulting, directeur publieke gezondheid bij GGD IJsselland, benadrukt het belang van preventie: “Ook in onze regio neemt ongezond gedrag onder jongeren toe. Vooral het aantal jongeren dat rookt, vapet en drinkt neemt schrikbarend toe. We gaan graag in gesprek met gemeenten, partnerorganisaties en scholen om samen meer in te zetten op preventie.” Ze wijst op programma’s zoals de Gezonde School-aanpak en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, en ziet kansen in de huidige akkoorden (GALA en IZA) voor verdere preventie.

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 werd in het najaar van 2023 uitgevoerd door alle GGD’en, in samenwerking met het RIVM. De monitor richtte zich op middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 door heel Nederland. In totaal vulden 188.000 jongeren de vragenlijst in, waarvan 7.200 uit de regio IJsselland. De resultaten dienen als basis voor lokale, regionale en landelijke beleidsmakers om gericht beleid te ontwikkelen en te onderbouwen.

Conclusie

Hoewel veel jongeren in de regio IJsselland zich gelukkig en gezond voelen, wijzen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op een zorgwekkende toename in stress en ongezond gedrag zoals vapen en problematisch social mediagebruik. Inzetten op preventie blijft daarom cruciaal om deze trends te keren en de gezondheid van jongeren te bevorderen.