Kamper Column – Tuss’ndeurtien Dezember trammelant

Ie zuln wel denkn, van Siepien eur ie niks meer en det zit zo. Alles ef de leste tied zo’n bietien um Timie ‘edrei’jt. Veurig joar is’t ontvluchtn aan de winter goed bevalln. Allenig, aj vort bin – al ef oe ‘undtien et nog zo goed – t’is niet de beduulink daj drie moand weg bliemm. Aj in’t buutnland een ‘undtien net als die van oe zien, skrei’jt oe ‘árte van verlangn en een mággies grote bult skuld jeegns et ‘achterblievertien. Aj weer thuus koomm, mut et arme dier weer wenn en lut oe niet meer uut et oge.

Ei ef de lieve gewoonte um zichzelf dusdoanig in de poot te skietn, eftig met hontbloote tàndties te prottesteern det zien ‘ Bed & Brùkkies’ boekings narns meer op pries ‘esteld wurd. Als ie now maar kon proatn, dan koj et d’r nog ies over em. Dan denk ie: ach, neemt det besien dan mee. D’ene zeg: ”Kiend, ie mun die trammelant niet an’aaln” en d’ander: “Ah leuk, muj doen, neemt em maar mooi mee” Now ja, dan bin zullie van mien ‘ond of,….kuj begriepm.

Een paar moand ‘eleedn goan wi’j dus van stárt en goegeln wederom op’t hinternet. Vanuut Amsterdam kon ie mee, maar met een ampárt vliegtuug, als kargo in een kissien. Zekers saamt met hadders, kalleveren en fokvarkns. Eerst in een ‘ondn’otel en dan zol een vreemde onze Timie wel in zien ‘ùkkien drukkn. Now, ei kan’t probeern, ziej’t veur oe? Nog wat meer dan €1000 mos det gráppien kostn. Ja, enkele reis dan eh, muj noagoan. Die lui bin toch net goed wies. Drikus van Trixy zeeg det in loatn sloapm goedkoperder was. Det wel, maar pais en vree mag wel wat kostn. D’ene skiet et de lucht in, en d’ander stek et in zien ‘undtien.

Bliekbaar was’t andere koeke vanuut Frankfurt en kon ie – te zwoar veur in de kebine – veur €150 tussn de koffers in zien Trevvel Benz meevliegn. In de verwarmde ruumte wier controleerd en water in zien bákkien egeutn. Det vrekte waterbákkien mos Theo ook nog achteran. Ie mun oe dan wel ofvroagn, woarumme kan’t bi’j d’ene wel en d’andere niet. Duutsland is een diervriendeluk land en alles wurd in gang ezet um Timie zonder al te veule opwindink mee te neemm. Zien vlucht wier skrifteluk bevestigd, det muj eem ontoln.

D’r kump een bak met regelgevinks, onderlinge ofspraakn en bindnde hovereenkomstn over oe ene, doar wur ie niet goed van. Ei mos allereerst een vergunning em van de Zuud Afrikaanse Overeid. Ie vroagn oe of, d’r is zo veule wat als doar wél deur de beugel giet en dan doen ze muuiluk met zo’n ummelig viervuutertien op leeftied. Maar okee, zullie zittn ook niet om onze Timie verleegn, d’r lup nog zat en genog an zwarvers rond. Langes de stroate zuukt mens en dier noar onderkoomm en voedselrestn, daj oe skaamm aj toevallig op een Tiktàkkien loopm te zoegn.

Et is mooi aj een bietien van et land ofweetn en een ketakpersoon kenn die zich duudeluk verstoanbaar kan maakn. Een name muj em, ook als et d’r ene is die aj nauweluks uut kunn spreekn en Theo maakn d’r maar Bonki van. Die kuj dan alle stroop um de snoete smeern det z’oe gow ‘elpm en daj nog ies af en toe kunn beln, of’t al rond is. €15 wurd d’r bi’j eteld,…prikkien. Dan is’t kloar en wi’j kunn et in Tschwane koomm op’aaln. Nooit van eurd? De name van de stad Pretoria em ze noar Tschwane um’edoopt. Bonki zeg al: “ik kan et beter niet opstuurn, want det kump toch niet an” Gelukkig em wi’j nog varre vriendn en ef d’r ene zich opofferd um et ondertekende dokkement met zegel veur ons of te ‘aaln en per koerier, wel teegn de koerierkostn, noar Kampm te stuurn. Elke dag van wachtn duurt lange.

De diernarts mos em bloed ofneemm, uut de nekke, et wier em al gow dikke. Ei ad te veule gezonde celln in zien bloed – sorry eur – en dan ej te weinig serum over. Ei mos nog een buisien geemm. De tweede keer mossn z’em goed vast’oln, zien peutien skeern en de bek dicht bindn, want ei was et gelazer met die noaldn goed zat. Det mut dan weer deur een labbratorium van d’Ollandse overeid onderzucht wurdn. Alles veur et goede doel.

Now allo eh, ik goa de vollegende keer wel varder. Dit mos d’r eem tuss’ndeur.

Groetn uut Zuud Afrika.
D’oende, …….Siep


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673