Knallen met beleid

De Dolle Dagen van Brunnepe staan weer voor de deur. De Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf vallen daarbij geheel in het niet. Tussen Kerst en Oudjaar mag er onder strikte voorwaarden ingeschoten worden met carbid. Na een jaar ledigheid is het belangrijk om weer even te oefenen. En als je de melkbussen niet voorverwarmt, gaat het in de Oudjaarsnacht mis.

Verkeersbord
Het waarschuwingsbord werd enkele jaren geleden al snel een gewild verzamelobject

Het feest van Kerst in Oud Kampen, dat we achter de rug hebben, was bedoeld voor alle Kampenaren. En gasten, zoals we die ook trouw in de kerk welkom heten. Nu Campen weer Kampen is en terug in de 21e eeuw, is Brunnepe aan de beurt om haar feestje te vieren. De wijkbijeenkomst in Reijersdam waar, net als vorig jaar, afspraken werden gemaakt tussen alle partijen was eind november. Zo konden de schutters nog op tijd hun verlanglijstje voor Sinterklaas maken. Veel afspraken zijn hetzelfde gebleven hoewel die voor buitenstaanders nauwelijks te achterhalen zijn. Als die het al zouden kunnen begrijpen want het is een lokale traditie en het beleid komt voort uit lokale veiligheidsoverwegingen.

Sleutelhangers
Te verdienen sleutelhangers bij goed gedrag

In het kort komt het erop neer dat er tussen Kerst en Oudjaar op een beperkt deel van de Noordweg geschoten mag worden tussen zeven en tien uur ’s avonds. In principe tussen de Middelbuurtstraat en de Begijnenstraat. Zo blijft de overlast beperkt en is iedereen bijtijds op de hoogte. Hou uw huisdieren binnen en weest op uw hoede als u uw huis verlaat. Het staat eenieder vrij om hun schoonmoeder ten allen tijde de straat op te sturen. Let op voor gasten. Zo welkom als die zijn met Kerst in Oud Kampen, zo weggekeken worden ze tijdens de Dolle Dagen van Brunnepe. Ook daarom is er misschien weinig aandacht aan de afspraken gegeven, om een aanzuigende werking te voorkomen. Hoewel de gemeente verzekert dat er voor Oud & Nieuw vòòr Oud & Nieuw publiciteit zou komen. Het beste lijkt het om je Brunneper ID-kaart bij de hand te houden.

Feitcodes
Het spiekbriefje van de wijkagent

Er zingen verschillende geluiden in de media rond. Zo zou er op Oudjaarsdag alleen gehandhaafd worden bij ernstige overlast of gevaarlijke situaties. De politie schijnt zich echt nuttig te gaan maken want de wijkagent heeft toegezegd met een vuilniszak rond te gaan lopen. Ook zou er strenger gehandhaafd worden maar bij nader inzien schijnt dat voornamelijk voor overmatig drankgebruik te gelden. Beboeten zou beperkt geschieden wegens capaciteitsgebrek. Dat is een droomscenario voor veel verkeersdeelnemers, bij wie het geld uit de zak geklopt wordt. In Brunnepe worden carbidresten uit melkbussen geklopt – op straat a.u.b. en niet op de stoep. Zo wordt een bijzondere traditie in stand gehouden. Als iedereen zich aan de afspraken houdt en rekening met elkaar houdt (zowel sympathisanten als twijfelaars) wordt het een waar Brunneper feestje. Op de wijkbijeenkomst was het gezag complimenteus en het draagvlak breed. Om met Pe’de Zokke, een verstokte schutter op leeftijd, te spreken: ”Loat goan, loat goan!”

MrM

 

 

 

 
contactadres: MrM@KampenOnline.nl


 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*