Koningin Emmaschool te gast in Buitenkerk

Juffrouw Harmien geeft leerlingen voorproefje op Kruiswegviering

In deze Goede of Stille Week leven veel christenen toe naar Pasen in dagelijkse vieringen. Soms vanaf Witte Donderdag en in de Broederkerk werden van maandag tot en met donderdag zogeheten vespers (avondgebeden) gehouden. Woensdagavond 1 april vierden de leerlingen van de Emmaschool een Paasviering in de Buitenkerk. ’s Morgens waren ze rondgeleid langs de Kruisweg in de Buitenkerk. Juffrouw Harmien herhaalde daarmee haar initiatief van vijf jaar geleden.

Rondleiding Emmaschool Buitenkerk KampenIn Rooms-Katholieke kerken wordt traditioneel op Goede Vrijdag een Kruiswegviering gehouden. Deze geschiedenis raakt alle Christenen en in de Kruiswegstatiën zitten diverse educatieve aspecten. Daarom had Harmien Hooiveld als lerares aan de protestants-christelijke Koningin Emmaschool wederom een rondleiding georganiseerd. Beurtelings bezochten de groepen 3 tot en met 8 de Buitenkerk. ’s Avonds leken in de volle kerk alle 170 leerlingen aanwezig te zijn met hun ouders voor de Paasviering die dit jaar ter afwisseling van de Kerstviering werd georganiseerd.

De Kruisweg
De veertien statiën (taferelen) beelden het lijdensverhaal uit van Jezus Christus, van Zijn ter dood veroordeling door Pilatus tot aan het in het graf leggen van Zijn aan het kruis gestorven lichaam. In elke Rooms-Katholieke Kerk zijn deze beelden of schilderijen te vinden. Het is een zeer oude Christelijke traditie en gelovigen lopen nog altijd deze Kruisweg, bijvoorbeeld in Jeruzalem. Of ze lopen langs de prachtig geschilderde tableaus in de Buitenkerk, die enkele jaren geleden volledig zijn gerestaureerd door vier studentes van de Kunstacademie in Zwolle. Strikt genomen zijn vier van de veertien staties niet te herleiden op de Bijbel en is de vierde statie enkel afgeleid uit de Bijbel. Juffrouw Harmien wist het allemaal goed te vertellen aan de groepen 3 tot en met 8. De kleutergroepen bleven op school en bekeken op het digibord de Kruisweg voor kinderen. Deze groepen 1 en 2 hadden een schip gebouwd dat achterin de kerk stond met een ketting van kleurplaten over de Kruisweg. Harmien Hooiveld had zich duidelijk verdiept in de taferelen op de schilderijen aan de muur en wees ook op details als kleding, aureool en Jodenhoed. Jezus stond op uit het graf van de laatste statie en dat werd ’s avonds bezongen in een druk bezochte Paasviering.

kleuterschip Emmaschool Buitenkerk Kampen

Laatste wens
Juffrouw Harmien gaat na dit schooljaar met pensioen. Haar laatste wens was om de Kruisweg nog een keer te laten zien aan de kinderen. Naast de lijdensweg van Christus zijn er ook vele culturele en historische aspecten uit de statiën te halen. Daarmee wordt het een levendig en leerzaam geheel waarover zowel op school als thuis nog nagepraat kan worden. Na de Paasviering ’s avonds hadden de kinderen de gelegenheid om met hun ouders langs de Kruisweg te lopen. Tijdens de viering werd de nieuwe Paaskaars ontstoken en leverden veel leerlingen een bijdrage, bijvoorbeeld door iets voor te lezen.

Kruiswegviering
Vrijdag 3 april om 3 uur ’s middags wordt in RK Kerken traditioneel de Kruisweg gelopen. In de Buitenkerk gaat Wim de Kleine voor en zingt een damesdelegatie van het eigen koor o.l.v. mw. A. Otten-Grootje. In het bidden van de Kruisweg wordt het lijdensverhaal doorvertaald naar onze tijd. Er lijden nog steeds mensen onder onrecht en er worden nog steeds mensen veroordeeld zonder proces. Soms lijkt het alsof de tijd al 2000 jaar stil staat. Het belooft een bescheiden maar indrukwekkende viering te worden. Zoals ook de leerlingen van de Koningin Emmaschool de dag voorafgaand aan Witte Donderdag veel indrukken hebben opgedaan dankzij juffrouw Harmien.

Rondleiding Emmaschool Buitenkerk Kampen

Meer informatie is te lezen op de volgende websites (klik aan):
Koningin Emmasachool
Kruiswegstaties Buitenkerk Kampen
Studenten restaureren kruiswegstaties

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*