Laatste fase revitalisering Spoorlanden van start

De laatste fase van de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden is van start gegaan. Met de revitalisering wil de gemeente Spoorlanden aantrekkelijk houden voor zowel gevestigde ondernemers als nieuwe ondernemers. De ruimtelijke kwaliteit van Spoorlanden wordt in deze laatste fase verder versterkt door meer eenheid en structuur aan te brengen op het bedrijventerrein. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers, pandeigenaren en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk.

Sinds 2014 is er door zowel ondernemers als gemeente geïnvesteerd in bedrijventerrein Spoorlanden. Er zijn al diverse maatregelen genomen de afgelopen jaren voor de revitalisering van het bedrijventerrein. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van het verkeersplein aan de Oosterlandenweg. Diverse ondernemers hebben investeringen gedaan om het aangezicht van hun bedrijf te verfraaien. Er is geen sprake meer van leegstand, de lege plekken zijn opgevuld. Ook is het bedrijventerrein uitgebreid met een nieuw deel waar al de nodige bedrijvigheid plaatsvindt. Kortom, allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van Spoorlanden vergroten.

Wethouder Geert Meijering: “Er zijn nog plekken in het gebied die verbeterd kunnen worden. We hebben hiervoor nog 1 jaar subsidie beschikbaar om te kunnen investeren in Spoorlanden. Het gaat om een gezamenlijke subsidie van de gemeente en de provincie Overijssel. Samen met alle betrokken partijen gaan we de komende periode concrete plannen maken over waar het geld het beste voor ingezet kan worden.”

Aanpak laatste fase revitalisering

De eerste stap in de laatste fase van de revitalisering van het bedrijventerrein is inmiddels gezet. Via een rondgang over het bedrijventerrein heeft de gemeente met ondernemers, pandeigenaren en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk de plekken geïnventariseerd waar verbeteringen wenselijk zijn.

Rondgang op Spoorlanden met ondernemers om locaties in beeld te krijgen waar verbeteringen wenselijk zijn.

De komende maanden wordt er gewerkt aan concrete voorstellen waarbij er oplossingen aangedragen worden voor specifieke plekken waar ondernemers over mee kunnen denken. De planning is om in september een eindbeeld gereed te hebben met een concrete lijst van maatregelen. De gemeente en ondernemers maken vervolgens in oktober gezamenlijk een keuze voor welke maatregelen uitgevoerd worden. Aan het eind van dit jaar kan de schop in de grond en kunnen de maatregelen uitgevoerd worden. Met deze werkwijze hoopt de gemeente op een snelle manier de revitalisering van Spoorlanden af te ronden en gebruik te maken van de beschikbare subsidie. Er is in totaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de laatste fase van de revitalisering.