Landelijk congres over Psyche & Geloof

Georganiseerd door de TU Kampen e.a. op 14 april in Dordrecht

Het debat over de verhouding van psyche en geloof in hulpverlening en pastoraat laait regelmatig op. Meestal verzandt het vervolgens in een onwenselijke patstelling. Zowel pastores als hulpverleners en zowel psychologen als theologen willen tijdens een congres op D.V. 14 april 2016 in Dordrecht samen verder komen. Op een manier die duidelijkheid en richting biedt voor pastores, hulpverleners én hulpvragers.

congres psyche geloof

Gezamenlijke vertrekpunten
Op het congres worden sprekers en deelnemers uitgedaagd om samen op zoek te gaan naar hun gezamenlijke wortels. Voor de medemens met een hulpvraag worden zij geprikkeld om de eigen waarde en kracht te ontdekken van diverse pastorale en hulpverlenende benaderingen.  En dit in de eigen pastorale en/of hulpverleningspraktijk ruimte te geven. Er zal toegewerkt worden naar het formuleren van een aantal belangrijke gezamenlijke vertrekpunten.

congresstreepje

Zelfbeeld en herstel
In samenwerking met EO.nl/geloven worden vooraf aan het congres twee korte filmpjes gemaakt rond de thema’s zelfbeeld en herstel. Die brengen de problematiek vanuit de hulpvrager in beeld. Op deze thema’s, wordt tijdens het congres uitvoerig ingegaan in twee tafelgesprekken. Voor deze thema’s is gekozen vanwege de verschillende belangen die naar voren komen als zij vanuit theologisch danwel vanuit psychologisch perspectief benaderd worden.
Samen met psycholoog dr. Rens Filius worden zeven korte filmpjes gemaakt waarin vijf belangrijke visies worden uiteengezet op de verhouding psyche en geloof.

congresstreepje

In gesprek
Op het congres gaan psychologen, psychotherapeuten, theologen en pastores met soms zeer uiteenlopende opvattingen over de verhouding psyche en geloof met elkaar in gesprek: Bart van den Brink, Hans Burger, Rens Filius, Gerrit Glas, Anne Josien Huisman-Rietberg, Peter van de Kamp, Bert Loonstra, Wubbo Scholte, Philip Troost en Harm Wijnalda.
Dagvoorzitter is Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kicg. Een interview naar aanleiding van het congres met godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker en theoloog Peter van de Kamp is te lezen op de website van de Theologische Universiteit Kampen (zie onderaan).

congresstreepje

Initiatiefnemers
Het congres Psyche & Geloof – Gezamenlijke vertrekpunten voor pastoraat en hulpverlening wordt georganiseerd door het Kennisinstituut voor christelijke ggz (Kicg), Permanente Educatie Predikanten van de TU Kampen (PEP) en de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP). Het Kicg verricht wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt innovaties binnen de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Het PEP is het onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten van de TU Kampen met als projectleider dr. William den Boer (zie onderaan). De CVPPP is een Nederlandse vakvereniging waarbij de relatie tussen christelijk geloof en de geesteswetenschappen centraal staat.

Het volledige programma is beschikbaar via de webpagina Psyche en Geloof van de TU Kampen (zie onderaan), waar ook de filmpjes worden geplaatst.

congres psyche geloofZie voor meer informatie:
Volledig congresprogramma (en filmpjes)
Flyer met alle praktische informatie
Interview met Hanneke Schaap en Peter van de Kamp
Bezinning en terugblik tijdens dies natalis TU
Nieuwe hoogleraar benoemd aan Theologische Universiteit Kampen
Blik op de Theologische Universiteit Kampen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*