Leerling VIA college overleden

Vanmorgen maakten wij melding van een medisch incident bij het VIA college  aan de Flevoweg. Zojuist bereikte ons het verdrietige bericht dat de leerling die onwel werd tijdens de Gymles vanmiddag is overleden.

Het betreft een 13 jarige leerling uit de eerste klas. De schoolleiding meldt in een brief aan alle ouders dat deze klap hard is aangekomen.

“Met deze brief willen we u laten weten hoe we de komende dagen met het verdriet en de emoties door het overlijden zullen omgaan”

Op school wordt een plek ingericht waar leerlingen kunnen stilstaan bij het overlijden van hun leerling. Er zal een ondersteuningsteam aanwezig om de leerlingen bij te staan. Hierbij zijn ook medewerkers van slachtofferhulp (PSH) aanwezig.

Namens alle medewerkers van KampenOnline wensen wij de familie veel sterkte toe.