lezing ‘Digestum Vetus’ bij Jan van Arkel

Digestum Vetus
Foto: www.regiocanons.nl

Dinsdag 9 december 2014: “Digestum Vetus” door dr. Hanno Brand.

Het Digestum Vetus is een beroemd Kamper stadsboek, waar in de stadssecretaris in telegramstijl verslag doet van allerlei onderwerpen in het middeleeuwse Kampen. De beschreven periode is de tweede helft van de 15e eeuw. Kampen is dan nog steeds een belangrijke stad in de regio, hoewel de gouden tijden al enigszins tot het verleden behoren.

De meeste teksten zijn geschreven door secretaris Pieter Hendrikz. De Latijnse teksten en het middeleeuwse handschrift maken dat het boek slechts gelezen kan worden door een beperkt aantal specialisten. Toch kijken velen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad, ‘verlekkerd’ naar de bladen van het boek. Dat komt omdat de secretaris zijn teksten op veel plaatsen telkens verluchtte met kleine tekeningen die de betekenis van de tekst aanvullen.

Er is een langlopend project onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen dat tot doel heeft de teksten te digitaliseren en te hertalen, zodat iedereen via de computer kennis kan nemen van de inhoud van dit interessante boek. Projectleider was prof. Dr D.E.H. de Boer die werd bijgestaan door Dr Hanno Brand en Dr Job Weststrate.

Dr Hanno Brand is sinds kort directeur-bestuurder van de Fryske Akademy welke instelling samen met o.a. de gemeente Kampen, medefinancier is van het project.

Op 9 december zal Dr Hanno Brand in een gezamenlijke avond van “Jan van Arkel” en het “Nutsdepartement Kampen” een inleiding verzorgen over de betekenis van dit bijzondere archiefstuk in beheer van het Gemeentelijk Archief Kampen.

Locatie: Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang 20.00 uur. Toegang: leden Jan van Arkel” en het “Nutsdepartement” gratis, niet-leden 2,00 euro.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*