Lidi Kievit benoemd tot voorzitter lokaal Kamper Kracht Fonds

5T8A3467

Oud-wethouder Lidi Kievit is tijdens de afscheidsreceptie benoemd tot voorzitter nieuw lokaal Kamper Kracht Fonds

Tijdens de afscheidsreceptie van oud-wethouder Lidi Kievit heeft burgemeester Bort Koelewijn haar in zijn afscheidsspeech gevraagd 1e voorzitter te worden van het Kamper Kracht Fonds in oprichting. Dit nieuwe lokale fonds werd ter gelegenheid van het afscheid van Lidi Kievit gepresenteerd. Het Kamper Kracht Fonds gaat over het mogelijk maken van écht maatwerk; aanvullend op wat mensen zelf kunnen en op wat de lokale overheid kan. Het Kamper Kracht Fonds zocht nog een voorzitter en ziet in Lidi Kievit, als grondlegger van het Kamper Kompas, een betrokken en bevlogen kandidaat.

Het Kamper Kracht Fonds is bedoeld om investeringen te kunnen doen in individuele probleemsituaties in huishoudens in Kampen, daar waar de eigen kracht van inwoners zelf en dat wat de lokale overheid kan, ontoereikend is. Doel van het fonds is bijvoorbeeld om met een slimme investering de eerste nood te verzachten, zodat de inwoner / het gezin zelf weer grip krijgt op de oplossingen die zij zelf kunnen realiseren. Onder leiding van Lidi Kievit, die het voorzitterschap aanvaardde, zal de stichting in oprichting verder inhoud geven aan het doel van het fonds en de statuten.

Het Kamper Kompas
Lidi Kievit heeft zich – in de periode dat zij wethouder was – bijzonder ingespannen om een Kamper antwoord te vinden op de nieuwe taken zorg, jeugd en werk die vanaf 2015 door het Rijk aan gemeenten worden overgedragen. Dat is haar gelukt door vele instellingen én inwoners te betrekken bij die zoektocht. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de ontwikkeling van het Kamper Kompas: het nieuwe ondersteuningsmodel voor de gemeente Kampen. Onderscheidend in het Kamper Kompas is dat inwoners écht aan het roer staan, waarbij wordt uitgegaan van Kamper Kracht!

Op dit moment wordt het model verder uitgewerkt, nog altijd in cocreatie met partners en met inwoners. Er wordt geleerd en geëxperimenteerd, waarbij er volop ruimte is voor het opnieuw vormgeven van samenleven op lokaal niveau. Bedrijven, inwoners (vrienden, buren, kinderen, ouders, ouderen, mantelzorgers, werknemers, vrijwilligers), gemeente, stichtingen, maatschappelijke instellingen, filantropen, banken, etc. zoeken samen naar manieren om nieuwe relaties met elkaar aan te gaan en vandaar uit waarde aan dat samenleven toe te voegen. Altijd met het uitgangspunt dat de inwoners aan het roer staan en dat soms écht maatwerk nodig is om tot échte oplossingen te komen.

Kamper Kracht Fonds
Waar bij de zoektocht naar verdere invulling en concretisering van het Kamper Kompas tegenaan werd lopen, is dat er soms situaties zijn waarin dat wat een inwoner zelf kan doen en wat de (lokale) overheid kan doen ontoereikend is. Echt maatwerk vraagt in die gevallen om slimme investeringen in individuele huishoudens. Altijd om veel erger te voorkomen zowel voor het individuele gezin, als voor de gehele Kamper samenleving. Deze oplossing is nu gevonden in de oprichting van het ‘Kamper Kracht Fonds’. Het is een fonds van inwoners, vóór inwoners, zonder overheidsbemoeienis en de daarbij behorende, soms knellende, regeltjes.

Op dit moment is er een groep inwoners, vanuit hun betrokkenheid bij het Kamper Kompas, bereid om het Kamper Kracht Fonds daadwerkelijk van de grond te krijgen. Daarnaast stelt de organisatie Lokale Fondsen Nederland haar expertise op het gebied van het opstarten van lokale fondsen kosteloos ter beschikking (denk aan begeleiding en het opstellen van statuten). Ook stellen zijn hun netwerk beschikbaar, waarmee toegang tot vermogensfondsen makkelijker wordt.

Eerste storting is een feit
Lokale fondsen Nederland heeft zoveel vertrouwen in het Kamper Kracht Fonds, dat ze – vooruitlopend op hun congres op 5 juni a.s.- een stimuleringsbedrag heeft toegezegd van € 3.000.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een jonge moeder van 21 jaar heeft geen huis en sinds kort wel een klein baby’tje van nu drie maanden. Ze verblijft tijdelijk bij vrienden van vrienden van vrienden. Maar dat heeft geen lang leven beschoren. Daarom heeft ze onlangs ook woonurgentie aangevraagd. Daar komt ze voor in aanmerking. Maar dan duurt het alsnog een paar maanden voordat ze haar eigen, betaalbare sociale huurwoning heeft. Eigenlijk kan ze zich die tijd niet permitteren. Jeugdzorg heeft haar lieve kleine meisje namelijk al onder toezicht gesteld; ze kunnen niet anders. Als ze over twee weken weg moet bij haar vrienden van vrienden, en ze heeft nog geen huis, dan wordt haar meisje bij haar weggehaald en in een pleeggezin gestopt. Bureau Jeugdzorg wil dat ook niet. Want, hoewel deze jonge moeder nog veel moet leren, ze is lief voor haar dochter. Het is het beste wat haar in tijden is overkomen. Om dit te voorkomen zou er eigenlijk een fonds moeten zijn, dat tijdelijk en onder voorwaarden een woning kan huren in de vrije sector. Die oplossing behoort niet tot het arsenaal van de overheid. Bureau Jeugdzorg zou die oplossing toejuichen. En de samenleving zou er veel geld mee besparen. Alleen een uithuisplaatsing van een kind kost al snel 36 duizend euro. Laat staan de kosten van de schadelijke effecten op moeder en kind op langere termijn.

Meer informatie
Inwoners, bedrijven, maatschappelijke professionals en ambtenaren die vragen hebben, ideeën hebben, budget beschikbaar willen stellen en/of willen meedenken over het Kamper Kracht Fonds kunnen contact opnemen door een e-mail te sturen naar kompas@kampen.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*