Vanaf 19.30 uur Live: Bespreking opschorting aanleg bypass commissie RO

[newsticker id=0]

Live uitzendingen Gemeenteraad

Één van de onderwerpen die besproken wordt is de uitspraak Raad van State over het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘IJsseldelta-Zuid’ voor zover dat de aanleg van de hoogwatergeul (bypass) mogelijk maakt geschorst, totdat zij een einduitspraak doet. Dit betekent dat de hoogwatergeul voorlopig niet kan worden aangelegd. Het bestemmingsplan is vernietigd voor zover het de bouw van het nieuwe dorp Reeve mogelijk maakte. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. De commissieleden krijgen de gelegenheid om desgewenst een eerste reactie te geven op deze uitspraak en daarover vragen te stellen aan het college.

Verder worden worden o.a de volgende onderwerpen besproken:
– Brief Monumentenraad advies tot aanwijzing gemeentelijk monument van het schoolgebouw Buiten Nieuwstraat 85-87 te Kampen (voormalige Van Heutszkazerne)
– Brief Vereniging Streekbelangen Kampereiland
– Informatienota resultaten onderzoek ontwikkelscenario’s Brunneper Bongerd

Ook komen nog de volgende raadsvoorstellen als bespreekstukken aan de orde:
– Herontwikkeling Bolwerk/Buitenwacht
– Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Broekerland (woningbouw ’s-Heerenbroek)
– Verbreding welstandstoetsing en vaststelling beeldkwaliteitsplannen IJsseldelta-zuid

Klik op de afbeelding hierboven of op “Live” in het menu om de uitzending te bekijken.

Stadhuis
Vanaf 19.30 uur kun je via onze website live meekijken en luisteren naar vergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Kampen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*