Live: Bestuur en Middelen


Vanavond kun je Live kijken naar de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen vanuit het Stadhuis in Kampen.

Bespreekstuk: Raadsvoorstel plan van aanpak eindevaluatie pilot coffeeshop ’t Keldertje

De pilot voor het gedogen van coffeeshop ’t Keldertje – waartoe de raad op 23 september 2010 heeft besloten – loopt van 1 juni 2011 tot 1 juni 2016. Vooraf is een aantal doelstellingen geformuleerd en is afgesproken dat de pilot na vijf jaren wordt geëvalueerd.

Via een informatienota, die is behandeld in de commissievergadering van 18 mei 2011, is de raad geïnformeerd over het geformuleerde coffeeshopbeleid. In het coalitieprogramma 2015-2018 staat vermeld dat de uitkomsten van de eindevaluatie zowel tot sluiting als tot (aangepaste) voortzetting kunnen leiden.

Voor het uitvoeren van een transparante en zorgvuldige eindevaluatie is het van belang een plan van aanpak op te stellen. Hoewel de burgemeester hier het bevoegd gezag is, hecht hij eraan dat de gemeenteraad zich kan vinden in het plan van aanpak en zich betrokken voelt bij de hele evaluatie- en vervolgproces. Daarom vindt hij het belangrijk dat de raad het plan van aanpak vaststelt.
coffeeshop 't Keldertje

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*