Live: Vergadering commissie inwoners

Vanavond kun je vanaf 19.30 uur Live kijken naar de vergadering van de Commissie inwoners van de Gemeente Kampen. Er staan weer interessante onderwerpen op de agenda zoals bijvoorbeeld het Advies en zienswijze (Monumentenraad Kampen) ten aanzien van het monumentale schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat.

De Monumentenraad Kampen heeft op 18 augustus 2014 een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin hij een advies en zijn zienswijze vermeld ten aanzien van het monumentale schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat 85-87 (de voormalige Van Heutszkazerne). De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 september jl. besloten de brief te agenderen voor de commissievergadering.

Het onderwerp is ook aan de orde gekomen bij het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 18 september jl. Het college beantwoordde toen de vragen van GroenLinks over het schoolgebouw Van Heutszkazerne. Het college zegde toe de procedure voor de behandeling van de sloopaanvraag van het schoolgebouw schriftelijk te bevestigen. Wethouder Gerlofsma zou met met de betrokken partijen overleggen en de raad daarover informeren.

schoolgebouw van Heutsz

Mag het monumentale schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat gesloopt worden of niet? Vanavond worden de commissieleden geïnformeerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*