Live: Vergadering Commissie RO – Hoe verder met de bouwlocatie Reeve?

Je kunt hier vanaf 19.25 uur Live meekijken naar de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling:

[newsticker id=0]

De fractie van VVD Kampen heeft aangekondigd dat zij vandaag in discussie gaan met de leden commissie RO over de vraag naar meer woningen in Kampen tot 2033.

Op de agenda staat dit als punt 8 vermeld: Woningbehoefte Kampen/Reeve

Dit agendapunt bestaat uit vier onderdelen:
– Tussenrapportage van de Raadswerkgroep woningbehoefte Kampen in relatie tot gebiedsontwikkeling IJsseldelta-zuid;
– Raadsvoorstel beantwoording vragen woningbehoefte Kampen/Reeve;
– Notitie CBS
– Informatienota ADC-toets integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-zuid;

De commissie ruimtelijke ontwikkeling heeft op 20 april 2015 verzocht om een tussenrapportage van de raadswerkgroep. De raadswerkgroep wil betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling, onder de naam “Raadswerkgroep woningbehoefte Kampen, in relatie tot gebiedsontwikkeling IJsseldelta-zuid”. De taak van de raadswerkgroep is om alle informatie te vergaren die nodig is om te komen tot een afwogen besluit. Alle door de raad gevraagde informatie moet, binnen het redelijke, beschikbaar komen zodat elke fractie die informatie op zijn eigen merites kan wegen. Behandeling/besluitvorming vindt plaats in commissie en raad. In plaats van de voorbereiding van het Go / No go besluit betreft het nu de voorbereiding van de opiniërende behandeling over het vervolg van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-zuid in het vierde kwartaal van 2015. Met name de woningbehoefte in Kampen (in brede zin) en de koppeling met de regio behoeft daarbij de aandacht, waarbij de treden van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt gevolgd. Het college werkt het plan van aanpak uit. Het college betrekt de raadswerkgroep bij de uitwerking van het plan van aanpak en de voorbereiding van opiniërende behandeling in commissie en raad.

Stadhuis

Kijk ook even bij onze

[jw_easy_logo slider_name="Sponsors"]

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*