Live: Vergadering gemeenteraad

Vanaf 19.25 uur kun je live meekijken naar de vergadering van de Gemeenteraad.

Naast de hamerstukken, het vragenhalfuurtje, besluitenlijst, ingekomen stukken en mededelingen staat het raadsvoorstel oprichting havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ op de agenda.

Het college stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het collegebesluit tot oprichting en deelneming in “Port of Zwolle Coöperatie U.A.” tezamen met de gemeenten Meppel en Zwolle.
De haven gerelateerde activiteiten van de Gemeente Kampen gaan gefaseerd over naar Port of Zwolle Coöperatie U.A. en er wordt gestart met lobby, marketing, acquisitie, kennisdeling en fondsenwerving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*