Livestream commissievergadering Bestuur en Middelen

Vanavond, vanaf 19.30 uur, kun je via onze website weer Live meekijken naar de openbare commissievergadering inwoners van de Gemeente Kampen. klik hiervoor op de Live optie in het menu.

BESPREEKSTUKKEN
Raadsvoorstel rapport Rekenkamercommissie zwembad Kampen

OPINIËRENDE ONDERWERPEN
Opinienota garantstellingen en leningen voor amateursportverenigingen en culturele instellingen

INFORMATIEVE ONDERWERPEN
Informatienota implementatieplan risicomanagement

HAMERSTUKKEN
Raadsvoorstel opheffen opgelegde geheimhouding
Raadsvoorstel (bekrachtiging) herbenoeming leden Burgerij van Grafhorst
Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging

TER VISIE LIGGENDE STUKKEN
Informatienota privacybeleid en gegevensbescherming
Informatienota nieuwe verrekensystematiek kosten Shared Service Centrum
Informatienota jaarstukken Kampereiland 2015
Jaarverslag 2014 en 2015 Rekenkamercommissie Kampen en doorkijk naar 2016
Raadsbrief met opvolgingsonderzoek Rekenkamercommissie kaderstelling 3D’s
Informatienota proces opstellen meerjarenbeleid jaarwisseling
Informatienota overzicht niet bestemde eenmalige- en structurele dekkingsmiddelen 2016