Locaties carbidschieten jaarwisseling bekend

Het college van burgemeester en wethouders wijst voor aankomende jaarwisseling 53 locaties aan waar carbid geschoten mag worden. Deze locaties zijn verspreid over Kampen (35 plekken) en IJsselmuiden (18 plekken).

 

De evaluatie van de jaarwisseling van vorig jaar heeft geleid tot een conceptlijst met locaties waarop inwoners een zienswijze konden indienen. Ook konden inwoners nieuwe locaties aandragen. Alle locaties zijn besproken binnen de werkgroep jaarwisseling en met het Schuttersgilde.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Bij de totstandkoming van de lijst met locaties hebben we gelukkig met veel reacties rekening kunnen houden. Helaas kon niet iedere wens worden gehonoreerd. Iedereen weet nu waar hij aan toe is. Vorig jaar bleek dat deze aanpak bijdraagt aan een veilige en feestelijke jaarwisseling.”

Melkbus / carbid-schieten in Brunnepe foto – Marc Maurer

Op de definitieve lijst staan, in vergelijking met vorig jaar, twee nieuwe locaties, vijf locaties zijn nader gespecificeerd, hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden en is één locatie alsnog komen te vervallen. Daarvoor is een alternatieve locatie gevonden.

Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd op 15 oktober 2019 in weekblad De Brug en op de gemeentelijke website. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na publicatie, bezwaar indienen.

Informatieavonden
In november vinden twee informatieavonden plaats waar inwoners uit Kampen en IJsselmuiden naar toe kunnen met vragen over de jaarwisseling. Op 11 november is de eerste informatieavond in wijkcentrum Reyersdam in Kampen en de tweede is op 13 november in Het Lokaal in IJsselmuiden. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2019

Kampen
1. Beijerinckstraat, stenen voetbalveld
2. Bereklauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52
3. Blauwe Engel, braakliggend terrein
4. Bolwerk/Ebbingestraat
5. Brunel, ter hoogte van Wederiklaan 50
6. Cellesbroeksweg, ter hoogte van TOG
7. Colijn de Nolestraat
8. Constructieweg
9. Dos/VV Kampen, gedeelte parkeerterrein
10. Doskantine, gedeelte parkeerterrein
11. Dr. Kolfflaan, ter hoogte van de ijsbaan, schietrichting Beneluxweg
12. Hoek Kastanjelaan/Bovensingel
13. Hoek Silene/Waterkers
14. Hoek Silene/Winde
15. Hoek Sint Nicolaashof/Nijverheidsstraat
16. Horstsingel, terrein oude zwembad
17. Jan Ligthartstraat 1, parkeerterrein grenzend aan het sportveld
18. KHC, parkeerplaats
19. Kievitstraat
20. Korteweg 4, parkeerplaats van ’t Ukien
21. Kruising Esdoornhof/Kastanjelaan
22. Kruising Louise de Colignysingel/Julianastraat
23. Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat
24. Noordweg, kruising met Beltweg
25. Noordweg, kruising met Eenvoudstraat
26. Ommelandsingel, braakliggend terrein
27. Onderdijks, weiland ten zuidwesten van en grenzend aan de Venedijk Noord
28. Oratoriumplein
29. Parkeerplaats sporthal Cellesbroek
30. Reigerweg, vanaf Kievitstraat langs het gedeelte achter de Praxis tot aan de bocht
31. Rolklaver speeltuin, ter hoogte van de Paardenbloem
32. Rolklaver, vanaf huisnummer 213 richting Silene
33. Sint Nicolaasdijk, De Bok
34. Wortmanstraat, ter hoogte van de Visseringstraat
35. Zambonistraat, braakliggend terrein

IJsselmuiden
36. Dorpsweg, locatie oude basisschool De Schakel
37. Erfgenamenstraat, voorzijde ‘t Lokaal
38. Evenemententerrein Stichting oud en nieuw in IJsselmuiden
39. Fietspad Garnaal
40. Goudplevier (gedeelte rotonde)
41. Graspieper, ter hoogte van huisnummer 55
42. Graspieper, voor huisnummer 114
43. Grasveld Karthuizerlaan ter hoogte van huisnummer 12
44. Hoek Rietgors, richting Goudplevier
45. Industrieterrein ter hoogte van Spoordwarsstraat 6
46. Jaagpad 55
47. Kruising van Diggelenweg/Magnoliastraat
48. Markeresplein
49. Parkeerterrein Oosterholthoeve
50. Stenen veldje Erfgenamenstraat
51. Tasveld/Veldoven voor woning huisnummer 10
52. Zeegraven, skatebaan
53. Zeegravensingel fietspad/brug

Bent u het niet eens met dit besluit?
In dat geval vraagt de gemeente Kampen u om eerst telefonisch contact met op te nemen. Men neemt dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met mevrouw G. Arts, telefoonnummer 038-3392983 (bereikbaar op maandag t/m vrijdagochtend.)
U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bezwaarformulier op de website www.kampen.nl (onder Digitaal loket; met DigiD) of u kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.
In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Zorg er voor dat de gemeente Kampen uw bezwaarschrift ontvangt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat het bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op www.kampen.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*