Luidklokken in de Boventoren stopgezet !

Bovenkerk2

Vijf van de negen luidklokken in de Boventoren mogen niet meer geluid worden. Dit is de conclusie uit het rapport dat door bureau Kempen Krause te Aken (D) is opgesteld. De opdracht was om een controle meting uit te voeren aan de klokken in de Boventoren.

Uit de meting blijkt dat de luidfrequentie en de versnelling van vijf van de negen klokken, tijdens het luiden de normen overschrijden. Hierdoor gaat de toren meer bewegen dan wenselijk is en wordt het scheef zakken van de toren versneld.

Kempen Krause adviseert de gemeente om op vier van deze vijf luidklokken contragewichten te plaatsen en van één van deze vijf luidklokken de luidhoek te verkleinen.

De gemeente heeft bij klokkengieterij Simon Laudy, het bedrijf dat de klokken gemaakt heeft, een offerte gevraagd voor het uitvoeren van de in het advies van Kempen Krause voorgestelde aanpassingen.
Na ontvangst van de offerte wordt gekeken wat de financiële consequenties zijn en of het uitvoerbaar is.