Nieuw meerjarenbeleid jaarwisseling gemeente Kampen in de maak

jaarwisseling

 

Zoals in het evaluatieverslag van de afgelopen jaarwisseling al vermeld werd moet er voor de gemeente Kampen een nieuw meerjarenbeleid voor de jaarwisseling worden opgesteld.

De bedoeling is dat de komende tijd met verschillende groepen gesprekken gevoerd gaan worden over bijvoorbeeld het Melbusschieten, de (vreugde)vuren en evenementen. Op deze manier hoopt de gemeente Kampen beter in te kunnen spelen op wat er leeft onder de diverse doelgroepen. “Omdat we met verschillende doelgroepen te maken hebben en omdat het een complex en op bepaalde onderdelen zeer gevoelig beleidsonderwerp betreft, gaan we deze groepen ook op verschillende manieren benaderen.” Aldus de gem. Kampen.

Gedacht wordt aan het houden van inloopavonden, advertenties in de kranten en de inzet van social media om mensen te vragen te reageren op bepaalde stellingen en/of vragen. De gemeente hoopt door belanghebbenden  op diverse momenten en manieren bij het opstellen van het meerjarenplan te betrekken een breed draagvlak te kunnen creëren.

De verwachting is dat de gemeenteraad zich medio 2017  over het meerjarenplan kan uitspreken en deze uiteindelijk kan vaststellen. Dit betekend dat er voor de komende jaarwisseling vastgehouden gaat worden aan het huidige beleid van de afgelopen jaren.