Met plezier naar school.

‘Plezier op School”is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid.

scool

Deze kinderen zien vaak erg op tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs. De kans is bovendien erg groot dat de problemen zich op de nieuwe school herhalen, ondanks de nieuwe klas waar de kinderen in terecht zijn gekomen. Dit kan het plezier op school behoorlijk negatief beïnvloeden en soms tot problemen leiden. Echter de overgang naar de middelbare school biedt deze kinderen ook nieuwe kansen. Er is sprake van een nieuwe klas, andere leeftijdsgenootjes en een nieuwe omgeving. Er kan dus echt een nieuwe start gemaakt worden, zodat er op de middelbare school meer ‘plezier’ mogelijk is. De cursus met ‘Plezier naar school kan aanstaande brugklassers hierbij helpen.

Voor wie: De cursus ‘Plezier op school’ is bedoeld voor kinderen uit groep 8 die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenootjes. Ze kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd of gepest. Ze worden snel boos op andere kinderen. Ze hebben vaak ruzie zonder dat ze dat willen.

Inhoud cursus: Op een ontspannen en speelse wijze komen de volgende thema’s aan bod:
* Opkomen voor jezelf ( assertiviteit). *Omgaan met plagen en pesten. * Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. * Contacten leggen met andere kinderen. *Positief denken.

De kans op herhaling van pesterijen of van problemen in de omgang met leeftijdsgenoten wordt door deze cursus verkleind. Voordat de cursus begint vindt er een kennismakingsgesprek plaats. De ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen hebben zo de mogelijkheid om kennis te maken met de cursusleiders en om vragen te stellen. Ook wordt gekeken of deze cursus geschikt is voor dit kind.

De cursus duurt 2 hele dagen en vindt plaats in Kampen, in de laatste week van de zomervakantie. Er kunnen tien kinderen per groep deelnemen. De groep wordt begeleid door twee deskundige medewerkers. Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen.
Zes weken na afloop wordt er een terugkombijeenkomst voor de kinderen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de kinderen hoe het met ze gaat en of het lukt het geleerde in praktijk te brengen.

Deelname aan de cursus ‘Plezier op school’ is gratis. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 augustus a.s. Aanmelding: CJG Kampen 038-3370030 of info@cjgkampen.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*