Milieu volgende zorg bij bouw parkeerdek

Arbeidsinspectie legt werk stil – Klacht over vrijgekomen gassen

Na de verdwenen archeologische vondsten en woningschade door trillingen, baart nu het milieuaspect ernstige zorgen bij de voorbereidingen voor de bouw van het parkeerdek aan de kop van de Noordweg. Er is een klacht ingediend bij provincie Overijssel over mogelijke gassen die de ziektemeldingen zouden kunnen verklaren. Los daarvan heeft de Arbeidsinspectie het werk gestopt in afwachting van een uitgebreid onderzoek dat ze gestart is.

Bodemverontreiniging
Kort nadat begin december de heiwerkzaamheden waren gestart, werden de medewerkers, die de funderingspalen inbrachten, ernstig ziek (zie onderaan). Een mogelijke verklaring zijn vrijgekomen gassen uit de verontreinigde grond. De gemeente heeft in overleg met de provincie, en op advies van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, slechts een deelsanering uitgevoerd die ontoereikend is voor het aanbrengen van de fundering. Deze komt vele meters dieper de grond in dan de bodem van het parkeerdek, een vloer die niet voor niets dusdanig geprepareerd is dat die eventuele uit de grond omhoogkomende resterende verontreiniging moet tegenhouden.

Schadelijke gassen
In de milieuklacht bij de provincie wordt gesuggereerd dat er ammoniakdampen vrijgekomen zouden zijn bij het doorboren van de teerput, zoals uit het palenplan en het bodemonderzoek blijkt. Ook kan er cyanide vrijgekomen zijn bij het roeren in de grond. Deze stof werd vroeger in gasfabrieken gefilterd door deze te binden aan ijzererts maar hierbij trad nogal eens lekkage of storing op. Als cyanide in contact komt met water, ontstaat het giftige blauwzuurgas dat ook in concentratiekampen werd, en in Amerikaanse executiekamers wordt, gebruikt. Het grondwaterpeil ligt niet lager dan de te heien palen en dat peil is al eens eerder in het bouwproject verkeerd ingeschat (zie onderaan). Saillant detail is dat de provincie in december 2014 de grondwatermonitoring heeft gestopt, volgens eigen zeggen ”omdat de provincie instemt met de conclusie dat er geen sprake is van risico’s”.

De HagenWerkzaamheden stilgelegd
Op gezag van inspecteurs van de Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie geheten, zijn de werkzaamheden officieel stil gelegd ofschoon dat feitelijk al het geval was. De gemeente zoekt voor de overige heipalen een alternatieve methode dan het heien waarmee scheuren zijn ontstaan in omliggende panden (zie onderaan). Haar intentie is om half februari de ruim dertig resterende heipalen aan te brengen maar de Inspectie heeft nog geen zicht op het verloop en de tijdsduur van haar onderzoek. Hierin wordt ook de vraag naar de verantwoordelijkheid meegenomen. Brancheorganisatie VVMA reageert in de Stentor zeer kritisch op de ”functiegerichte” bodemsanering. KampenOnline heeft bij de VVMA de vraag neergelegd hoe realistisch de hypothese is dat er, al dan niet giftige, gasdampen zijn vrijgekomen bij het roeren in de bodem en welke stoffen het in dat geval zou betreffen.

Politieke vragen
De Kamper gemeenteraad heeft veel vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Geert Meijering en projectleider Erik van de Poll. In de Tweede Kamer heeft de PvdA vragen gesteld aan minister Asscher over de regels rondom risicostoffen op bouwterreinen. Het door de gemeente opgestelde feitenrelaas gaat hoofdzakelijk over de gang van zaken rondom het heien en de ziektemeldingen en niet over een verband daartussen. De CU-fractie ziet graag in een volgend feitenrelaas waar het fout is gegaan op het punt van de vergunning die door de gemeente is verstrekt. Dat valt binnen de portefeuille van wethouder Eibert Spaan. Meijering geeft aan dat alles volgens landelijke normen en richtlijnen heeft plaats gevonden. De verantwoordelijkheid legt hij bij RoyalHaskoningDHV bij wie dan volgens de GBK-fractie ook de financiële consequenties zouden moeten liggen. In februari wordt er een financiële tussenstand van zaken aan het College van B&W gerapporteerd. Tenslotte geeft Meijering aan ook in contact te treden met de provincie die ook nauw bij de grondsanering betrokken is. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en de vorige week prachtig besneeuwde bouwhekken kunnen niet verhullen wat erachter en eronder schuil gaat.

Zie ook:
Bouw parkeerdek Buitenhaven eist derde offer
Geen vertrouwen bewoners De Hagen in gemeente Kampen
Meldpunt Overijssel
Inspectie SZW


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*