Minister Schultz van Haegen naar Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Op woensdag 14 december brengt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een bezoek aan de Ruimte voor de Rivier-projecten IJsseldelta (Kampen) en Zwolle.

Minister Melanie Schultz van Haegen, gedeputeerden Bert Boerman (Overijssel), Jaap Lodders (Flevoland) en Heemraad Jan Nieuwenhuis van waterschap Zuiderzeeland ondertekenen 14 december de bestuursovereenkomst fase 2 van het project IJsseldelta. Hierin liggen de afspraken vast om de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te versnellen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, in plaats van in 2025.

Belangrijke stap in waterveiligheid
Het versnellen van fase 2 zorgt ervoor dat er een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering om extra water door te laten of verbeteringen aan de sluis bij Roggebot, niet meer nodig zijn. Op deze manier kan er werk-met-werk worden gemaakt en ontstaat er een toekomstvast systeem.

Combinatie met oplossing verkeersknelpunt N307 bij Roggebot
Omdat bij de uitvoering van fase 2 de Roggebotsluis wordt verwijderd, komt op deze plek een nieuwe zeven meter hoge brug in de N307. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert.

Nadere uitwerking
De minister heeft de provincie Overijssel gevraagd om samen met de provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat de plannen voor de versnelde aanleg van fase 2 verder uit te werken. Andere partners in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Dronten en Kampen, worden hierbij nauw betrokken.

Maatregelen in de IJsseldelta
In het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt nu gewerkt aan de aanleg van het Reevediep, een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Het baggeren van de IJssel (zomerbedverlaging) is al klaar. In de tweede fase gaat het om het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast wordt in de toekomstige Reevedam direct een schuitsluis aangelegd (in plaats van eerst een keersluis) en wordt de waterinlaat in de IJsseldijk aangepast. Na de afronding van het gehele project kan bij hoog water ongeveer een kwart van het IJsselwater worden afgevoerd. Dit leidt tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle tot één meter ten zuiden van Kampen.

Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Samen met waterschappen, gemeenten en provincies werkt Rijkswaterstaat daarom aan het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier; maatregelen die onze rivieren op meer dan 30 plaatsen meer ruimte geven in combinatie met natuur. Dit doen we door bijvoorbeeld dijken te verleggen of geulen te graven in de uiterwaarden. Zo zorgen we voor meer veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied en bovendien voor een omgeving met kansen voor natuur, recreatie en bedrijfsleven. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl.

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673