Natuurherstel in Kamperveen door ANV

Kolken aan de Hogeweg en elders in oude staat teruggebracht

De Agrarische Natuurvereniging Camperland zet zich in voor behoud danwel herstel van natuur- en landschapselementen zoals lanen, hagen en houtwallen maar ook natte natuur zoals watergangen en kolken.  Aan de Hogeweg in Kamperveen is een kolk hersteld die al grotendeels verland (verzand) was. Naast deze voormalige “huisbeltkolk” herstelt ANV meer kolken en ondersteunt ze eigenaren van percelen die een bijzondere natuurwaarde hebben. In juni viert het ANV haar eerste jubileum.

kolk Hogeweg

Stimulering
In het buitengebied werd tot 1970 geen huisvuil opgehaald en bewoners waren gewoon hun huisvuil in de kolken te dumpen. Bij onderzoek bleek er geen schadelijke stoffen in de bodem te zitten (men kende nog geen plastic bijvoorbeeld) en er werd een plan gemaakt om de kolk weer uit te graven, een rietkraag te geven en te omzomen met knotwilgen. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de regeling Groene en Blauwe Diensten die de provincie in 2008 opstelde en waarop de IJsseldeltagemeenten inhaakten. Particulier landschapsonderhoud wordt daarmee gestimuleerd en de uitvoering van de maatregel is uitbesteed aan Stichting Particulieren Landschapsdiensten IJsseldelta+ in samenwerking met ANV Camperland en Cultuurland Advies. ANV, in de persoon van Wim Baër, is het eerste aanspreekpunt voor eigenaren in met name de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Cultuurland, in de persoon van Jan-Olaf Tjabringa, adviseert in de doelen die nagestreefd worden en neemt de bureaucratie, die erbij komt kijken, voor haar rekening.

informatiepaneel kolk Hogeweg

Kolken
Langs de vele (vroegere) dijken, die de IJsseldelta rijk is, kwamen vroeger regelmatig overstromingen voor, danwel van de IJssel (Hogeweg, Kamperzeedijk) danwel van de Zuiderzee (Zwartendijk). Door het overstromende water ontstond een diepe kuil en aan de andere kant van de dijk vaak twee kleinere kolken door het kolkende water. De kortste weg van dijkherstel was links- of rechtsom de kolk. Hieraan hebben veel dijkwegen hun bochtige karakter te danken. Een kolk, wat ook wel een wiel wordt genoemd, is van een poel te onderscheiden door de ligging dicht tegen de weg aan (de kortste weg eromheen). ANV heeft samen met SPLIJ+ een tiental kolken geïnventariseerd en van enkele het onderhoud op zich genomen. Met subsidies geven de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland een belangrijke impuls aan het landschapsbeheer in hun buitengebied en een groot deel van de middelen wordt gefinancierd door provincie Overijssel.

kolk Hogeweg

Monument
In 2012 is een eerste kolk hersteld en aan de Spijkerboersweg (bij het geriefbosje) is momenteel een kolk in herstel. De kolk aan de Hogeweg is al opnieuw uitgegraven en met rietkragen beplant. Vorige maand zijn er jonge knotwilgen gepland waarvan over een paar maanden bekeken wordt of ze aanslaan. Er is een informatiebord geplaatst (zie hierboven – klik aan voor uitvergroting) en er wordt nog een picknicktafel geplaatst.  De huisbeltkolk was van het waterschap maar aangezien die geen subsidie kan aanvragen, kon het ANV de kolk plus omliggend land kopen voor een Euro. Toen kwam men erachter dat de locatie een archeologische monument is. De onopvallende bult direct naast de kolk (op de foto hierboven gefotografeerd vanuit een positie naast de kolk) is een huisterp waarvan de boerderij erop al lang geleden gesloopt is. Voor toekomstige archeologen moet deze bult onaangeroerd blijven.

Het ANV viert op 10 juni haar tienjarig jubileum en zet daarbij de vinder van het eerste kievitsei in het zonnetje. Bij uitzondering wordt dit jaar ook de vinder van het tweede kievitsei geëerd (zie hieronder).

kolk Hogeweg

Zie ook:
Eerste kievitseieren in de IJsseldelta gevonden
Jeugdige vinder draagt kievitseieren over
ANV Camperland
Cultuurland Advies

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*