Natuurvereniging tekent beroep aan tegen Hanzepaviljoen

De Natuurvereniging IJsseldelta heeft beroep ingesteld tegen de afgifte van de omgevingsvergunning voor Paviljoen Hanzezicht nadat de gemeente Kampen de bezwaren van de vereniging en een second opinion van Buiting Advies in maart “ongegrond” verklaarde. Daardoor ziet de vereniging zich genoodzaakt om bij de Rechtbank Overijssel in beroep te gaan tegen het verstrekken van deze omgevingsvergunning. De natuuronderzoeken van de initiatiefnemers waren onvolledig en ontoereikend.

In mei 2021 opende paviljoen Hanzezicht bij de Stadsbrug de deuren voor bezoekers. Tot verbazing van omwonenden en Natuurvereniging bleek de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning voor twee jaar te hebben verstrekt voor de bouw van deze horecavoorziening in de IJsseluiterwaarden die sinds 1995 onderdeel zijn van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De initiatiefnemers hebben al aangekondigd er een permanent “strandpaviljoen” van te willen maken. De beschermde natuur, de koeien en de zomerrecreanten van het voormalige “koestrandje” hebben in de afwegingen van de gemeente blijkbaar onvoldoende een rol gespeeld.

Natuurvereniging en omwonenden besloten daarom gezamenlijk bezwaar aan te tekenen. De Natuurvereniging liet bureau “Buiting Advies Natuur en Landschap” het gebied onderzoeken èn de kwaliteit van de door de initiatiefnemers geleverde “natuuronderzoeken” beoordelen. Daaruit bleek dat een deel van het Natura 2000-gebied niet onderzocht was, dat beschermde soorten zoals de rivierrombout (een libelle) en de rivierprik (een vis) niet eens in de onderzoeken voorkwamen en dat aan de trekroutes voor bevers en otters geen aandacht was besteed. Ook de effecten van geluid, lichthinder en het weggraven van het hooilandje op bijvoorbeeld meervleermuizen, steenuilen, huismussen en scholeksters werden onvermeld gelaten. Ondanks al deze tekortkomingen in de onderzoeken verklaarde de gemeente Kampen onze bezwaren ongegrond. Tegen deze ongegrondverklaring tekent de Natuurvereniging nu beroep aan bij de Rechtbank Overijssel.


 


2 Comments

  1. Tegenwoordig is het een trend dat er altijd mensen zijn die iets zoeken om over te zeuren. Ga lekker in de weilanden wonen of bij het water als je insecten wilt zien.
    Gewoon open houden, want toen alles dicht zat konden we niet zonder de horeca…

  2. Gewoon weer afbreken die schandplek voor het gezicht van kampen. We hebben horeca zat in kampen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.