Nieuwbouwwijken in Kampen en IJsselmuiden zijn populair

De maten

 

Uit het vestigingsonderzoek voor de nieuwbouwlocaties Hanzewijk, Stationskwartier, Het Meer en Het Onderdijks, dat onderzoeksbureau Companen in opdracht van de gemeente Kampen gehouden heeft, blijkt dat men erg tevreden is over de wijken.

Alle bewoners in deze wijken die er vanaf 2013 zijn komen wonen, hebben een vragenlijst ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek worden als basis gebruikt voor de gebiedsmarketing en worden meegenomen in de diverse woningbouwprojecten.

Uit het onderzoek komen enkele belangrijke uitkomsten naar voren. Het gaat dan om het volgende.

  • Het Stationskwartier trekt de meeste bewoners van buiten Kampen, de Hanzewijk de minste.
  • In Het Meer zijn verhoudingsgewijs meer starters komen wonen dan in de andere wijken.
  • In Het Onderdijks is men vaak gaan wonen vanwege het kindvriendelijke karakter.
  • Voor het Stationskwartier geldt dat men er vooral gaat wonen vanwege de bereikbaarheid via N50 en het spoor.
  • Bij Het Meer wordt vooral de sfeer van de wijk en de ligging ten opzichte van het centrum van Kampen genoemd als positief punt.
  • Voor de Hanzewijk geldt vooral ook de ligging ten opzichte van het centrum van Kampen als reden om er te gaan wonen.
  • Daarnaast speelt voor zowel Het Onderdijks als het Stationskwartier dat het goedkope woningaanbod genoemd wordt als aantrekkende factor. In Het Meer en de Hanzewijk speelt dit veel minder.
  • Bewoners van Het Onderdijks hebben ook het Stationskwartier en De Maten overwogen als woonwijk. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de bewoners van het Stationskwartier.
  • Degenen die in Het Onderdijks of het Stationskwartier zich gevestigd hebben, hebben Het Meer niet overwogen. Verhuizers naar Het Meer hebben daarentegen wel Het Onderdijks overwogen en niet het Stationskwartier.
  • Doorslaggevende reden om te verhuizen is vooral de prijs van de woning. Voor Het Meer en de Hanzewijk komt daar ook de ligging ten opzichte van het centrum bij.

Wethouder Martin Ekker: “Om een goed beeld te krijgen van de verhuismotieven en van het beeld dat bewoners hebben van hun wijk, hebben wij dit vestigingsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan geven ons een goed inzicht, zodat we onze PR per wijk nog beter en specifieker kunnen invullen. Het doel is natuurlijk om zo ons steentje bij te dragen aan de doorstroming op de woningmarkt.”

Prijsuitreiking
Onder de deelnemers aan het vestigingsonderzoek worden cadeaubonnen verloot. Wethouder Martin Ekker reikt de cadeaubonnen op woensdag 7 oktober om 16.00 uur uit aan de winnaars.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*