Nieuwe bestuursleden bij GroenLinks afdeling Kampen

Leden kiezen voor nieuwe voorzitter

Links op de foto Arend Runia en rechts Dirk Speelman

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van GroenLinks Kampen op 28 september is Arend Runia gekozen tot voorzitter van de afdeling. Ook Dirk Speelman trad toe tot het afdelingsbestuur, dat nu met vijf leden weer op sterkte is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Arend Runia, geboren en getogen Kampenaar, zal voor veel mensen een bekende naam zijn. Bijvoorbeeld als voorzitter van voetbalvereniging DOS Kampen of als kerkrentmeester van de Lutherse Kerk. Eerder was hij als voorzitter betrokken bij o.a. de stichting Welzijn Kampen, Quintus en de kinderopvang. In 2020 was hij met veel plezier lid van de commissie die in Kampen de openstelling van supermarkten heeft onderzocht, wat tot een mooi gedragen voorstel heeft geleid dat dan ook door de Raad is aangenomen.

Als voorzitter hoopt Arend bij te dragen aan een groen, sociaal en (h)eerlijk Kampen door GroenLinks op lokaal niveau als beweging verder te versterken en bewoners en politiek waar mogelijk aan elkaar te verbinden. Daarbij draagt het bestuur zorg voor een goede organisatie en is de fractie verantwoordelijk voor het politieke werk.

Ook Dirk Speelman zal voor sommigen een bekende naam zijn als lid van de raad van toezicht van Iris basisscholen, en als dijkwachter bij het waterschap.

De afdeling Kampen is bijzonder blij met deze versterking van haar gelederen, waardoor een optimale basis is gelegd voor de komende campagne periode.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*