Nieuwe marktpartij voor realisatie winkelcentrum Stationskwartier

Sationskwartier 4

Bun Projectontwikkeling gaat het winkelcentrum in het Stationskwartier in Kampen realiseren. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de overname van het contract van Delta Lloyd door Bun. 

Op 7 april wordt het overnamecontract getekend door de betrokken partijen. Eind 2015 heeft Delta Lloyd haar winkelportefeuille verkocht. Een nieuwe winkelontwikkeling zoals deze past daarom niet meer in hun investeringsbeleid.

Invulling winkelcentrum
Het winkelcentrum bestaat uit 6.000 m2 detailhandel, 1.000 m2 semi maatschappelijke voorzieningen en 45 appartementen. Hiernaast gaat Bun 70 grondgebonden woningen realiseren.
In het winkelcentrum komt een grote supermarkt, eventueel in combinatie met een aantal dagwinkels.
Bij de ontwikkeling wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de open uitstraling van het winkelcentrum. Daarnaast wordt er een ruime parkeergelegenheid gerealiseerd.

De gemeente Kampen is blij dat er nu uitvoering wordt gegeven aan de wens om een supermarkt te vestigen in het Stationskwartier. Wethouder Veldhoen: “De inwoners van de wijken De Maten en Het Onderdijks worden hiermee ook bediend. Het vergroot ook de aantrekkelijkheid van het Stationskwartier.”

Sationskwartier 1Ondernemers gezocht
Bun zoekt geïnteresseerde ondernemers die een plek willen hebben in het nieuwe winkelcentrum of ruimte zoeken voor het realiseren van een semi maatschappelijke voorziening. Er is bijvoorbeeld ruimte voor een kinderdagverblijf of een huisartsenpost. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bun via info@bun.nl of (036) 535 4443.

Planning
Bun gaat direct starten met de planvorming van het winkelcentrum. Naar verwachting begint in het tweede kwartaal van 2017 de bouw van de eerste fase. In deze fase worden 3.500 m2 detailhandel,
500 m2 semi maatschappelijke voorzieningen en circa 21 appartementen gerealiseerd.

Over Bun
Bun heeft jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling, exploitatie en beheer van met name winkelvastgoed. Daarnaast richt Bun Projectontwikkeling zich op het ontwikkelen van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en kantoren. Tenslotte beheert Bun Vastgoed een zeer divers pakket onroerend goed, zowel administratief als technisch.