Wat gaan we doen met het Openbaar Vervoer?

Provincie vraagt mee te denken hoe het OV te (re)organiseren

Mobiliteit

Openbaar Vervoer is niet snel winstgevend. Het verlies op stadsbussen loopt helemaal de spuigaten uit. Provincie Overijssel wil daarover in gesprek met haar inwoners. Donderdagavond 18 juni werd een eerste brainstormbijeenkomst belegd in de Bibliotheek van Kampen. Na een informatieronde werd er een aanzet gegeven tot discussie en dromen over andere vormen van OV. Aan de hand van de top drie van alle ideeën zal op twee vervolgbijeenkomsten verder gegaan worden met dit project dat de naam draagt ’Nieuwe tijd voor mobiliteit’.

MobiliteitIn bijvoorbeeld Hoogeveen en Meppel is provincie Drenthe niet in gesprek gegaan met haar inwoners. Provincie Overijssel wil dat wel doen en bezoekt daarvoor diverse plaatsen. In de Bibliotheek van Kampen waren inwoners uit die gemeente welkom om mee te praten. De circa twintig aanwezigen op deze eerste avond waren vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het onderwerp. Naast enkele aanwezigen vanuit persoonlijke interesse, waren er ook ambtenaren van de gemeente en enkele politici aanwezig en vertegenwoordigers van instellingen zoals RIBW, Stichting Welzijn en de Bibliotheek, voor wie allemaal bereikbaarheid een belangrijk punt is.

MobiliteitProjectleider Anne Koot schetste voor de pauze de situatie in het Openbaar Vervoer en de aanleiding tot het project. Ze schetste als voorbeeld de bezetting en kosten van lijn 11, de stadsbus van en naar station Kampen. De uitgaven gaan te zeer uit de pas lopen met de inkomsten. Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten te streven naar een begrotingsevenwicht in 2018. Tevens is besloten te stoppen met de OV-component van de Regiotaxi en deze vorm van OV alleen voor WMO-vervoer voort te zetten. De Regiotaxi is één van de vele nieuwe vormen van OV die de laatste tijd is ontstaan. Daarnaast zijn er diverse andere initiatieven opgezet zoals de buurtbus, carpoolen, deelauto en Automaatje van de ANWB. Bovendien dragen ontwikkelingen als de elektrische fiets bij aan een sterk veranderende mobiliteit. Die verandert met de samenleving mee en zo kunnen tegenwoordig bijvoorbeeld makkelijk en snel burgerinitiatieven tot samen rijden via Facebook ontstaan. Een mooie vergelijking maakt de projectleidster door te wijzen naar zaken die volledig veranderd danwel vervangen zijn. Van telefooncel naar mobiele telefoon naar PDA en van brievenbus naar e-mail naar Whatsapp. Waar zal het heengaan met de traditionele stadsbus?

MobiliteitOp het eind van haar introductie, komt de interactie al op gang als Anne Koot de toehoorders vragen stelt over hun beleving en gebruik van sommige zaken en buslijnen. Na de pauze gaat Arjan Broer, die namens zijn bedrijf HeelBreed alle informatiebijeenkomsten organiseert en leidt, hierop door. In kleinere groepen worden brainstormsessies gestart en worden ideeën uitgewisseld. Aan de hand van vragen en stellingen neemt het dagdromen over de ideale mobiliteit, over vijf of tien jaar, een aanvang. Arjan Broer benadrukt dat naast uitwisselen ook goed luisteren belangrijk is. Hij is tevreden over de opkomst voor een eerste avond. Na de zomer wordt de brainstormbijeenkomst vervolgd met twee avonden waarvan de precieze datum nog geprikt moet worden. Nieuwe aanwezigen zijn dan van harte welkom om, behalve altijd te mopperen op het OV, ook constructief mee te denken hoe we het toekomstige OV vorm zullen geven in onze provincie Overijssel.
MobiliteitZie ook:
Projectwebsite Provincie Overijssel
Volg HeelBreed op Facebook
Uitnodiging op KampenOnline

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*